Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Burûj

EL-BURUDŽ * GALAKSIJE
1. Tako mi neba punog galaksija,
2. I Dana obećanog,
3. I svjedoka i svjedočenog:
4. Prokleti neka su vlasnici rova,
5. Vatre pune goriva,
6. Kad su oni nad njom sjedili,
7. I oni onome šta su vjernicima činili, svjedoci bili.
8. A svetili su im se samo što su vjerovali u Allaha, Moćnog,
Hvaljenog,
9. Onog čija je vlast nebesa i Zemlje! A Allah je nad svakom stvari
Svjedok.
10. Uistinu, oni koji progone vjernike i vjernice, zatim se ne pokaju –
pa imaće oni kaznu Džehennema, a kazna njihova je gorenje.
11. Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela, imaće oni bašče ispod
kojih teku rijeke. To je uspjeh veliki.
12. Uistinu, sila Gospodara tvog je žestoka.
13. Uistinu, On, On počinje i ponavlja,
14. I On je Oprosnik, Onaj koji voli,
15. Vlasnik Arša, Slavni,
16. Činitelj onog šta želi.
17. Da li ti je došao hadis o vojskama,
18. Faraonu i Semudu?
19. Naprotiv! Oni koji ne vjeruju, u poricanju su,
20. A Allah je iza njih Okružitelj.
21. Naprotiv! To je Kur’an slavni,
22. Na Ploči čuvanoj.