Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Fajr

EL-FEDŽR * ZORA
1. Tako mi zore,
2. I deset noći,
3. I parnog i neparnog,
4. I noći kad odlazi!
5. Da li je u tome zakletva za imaoca razuma?
6. Zar ne vidiš kako je postupio Gospodar tvoj sa Adom,
7. Iremom punim stubišta,
8. Kojima nisu stvoreni slični u zemljama?
9. I Semudom, koji su klesali stijene u dolini,
10. I faraonom, posjednikom kolčeva?
11. Koji su prevršili u zemljama,
12. Te namnožili u njima fesad,
13. Zato je Gospodar tvoj pustio na njih bič kazne.
14. Uistinu, Gospodar tvoj je u zasjedi.
15. Pa što se tiče čovjeka, kad ga iskušava Gospodar njegov, pa mu
ukaže čast i podari mu blagodat, tad kaže: “Gospodar moj mi ukaza
čast!”
16. A kad ga iskušava, pa mu uskrati opskrbu njegovu, tad kaže:
“Gospodar moj me prezreo!”
17. Nikako! Naprotiv! Ne ukazujete čast siročetu,
18. I ne podstičete hranjenju siromaha,
19. I nasljedstvo jedete žderačkom pohlepom,
20. I volite bogatstvo ljubavlju neizmjernom.
21. Nikako! Kad se zdrobi Zemlja, drobeći, drobeći,
22. I dođe Gospodar tvoj i meleci red do reda,
23. I prinese se Tog dana Džehennem: Tog dana sjećat će se čovjek – a
otkud mu sjećanje
24. Govorit će: “O da sam (što) unaprijed poslao za život svoj!”
25. Pa Tog dana neće kazniti kaznom Njegovom niko,
26. Niti će vezati vezom Njegovom iko!
27. O dušo smirena!
28. Vrati se Gospodaru svom zadovoljna, zadovoljavajuća,
29. Pa uđi među robove Moje,
30. I uđi u Džennet Moj!