Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Fath

EL-FETH * POBJEDA
1. Uistinu, Mi smo ti dali pobjedu očitu,
2. Da bi ti Allah oprostio šta je prethodilo od grijeha tvog i šta će
uslijediti, i upotpunio ti blagodat Svoju i uputio te putem pravim,
3. I da te Allah pomogne pomoći silnom.
4. On je Taj koji je spustio smirenost u srca vjernika, da bi povećali
vjerovanje uz vjerovanje svoje. A Allahove su vojske nebesa i Zemlje i
Allah je Znalac, Mudri –
5. Da bi uveo vjernike i vjernice u bašče ispod kojih teku rijeke, u
kojima će vječno biti, i oprostio im zla djela njihova. A to je kod
Allaha postignuće veličanstveno,
6. I da bi kaznio munafike i munafikinje i mušrike i mušrikinje – one
koji misle o Allahu misao zlu. Na njima je kolo zla; i rasrdio se Allah
na njih i prokleo ih i pripremio im Džehennem. A zlog li dolazišta!
7. A Allahove su vojske nebesa i Zemlje. A Allah je Moćni, Mudri!
8. Uistinu, Mi smo te poslali svjedokom i donosiocem radosnih vijesti i
opominjačem,
9. Da biste vjerovali u Allaha i Poslanika Njegovog, i pomogli ga, i
poštovali ga i slavili Ga jutrom i navečer.
10. Uistinu, oni koji su se tebi zakleli na vjernost – doista su se na
vjernost zakleli Allahu. Ruka Allahova je iznad ruku njihovih. Pa ko
prekrši, zaista krši na dušu svoju, a ko ispuni ono šta je od sebe
obećao Allahu, pa daće mu nagradu veličanstvenu.
11. Reći će ti izostali od beduina: “Zaokupila su nas imanja naša i
porodice naše, zato nam traži oprost!” Govore jezicima svojim ono što
nije u srcima njihovim. Reci: “Pa ko će vama vladati od Allaha imalo,
ako vam želi štetu ili vam želi korist?” Naprotiv, Allah je o onom šta
radite Obaviješteni.
12. Naprotiv, mislili ste da se neće vratiti Poslanik i vjernici
porodicama svojim nikada, i to je lijepo bilo u srcima vašim, a mislili
ste misao zlu i bili narod propalih.
13. A ko ne bude vjerovao u Allaha i poslanika Njegovog – pa uistinu,
Mi smo za nevjernike pripremili seir.
14. A Allahova je vlast nebesa i Zemlje; oprašta kome hoće i kažnjava
koga hoće. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
15. Reći će izostali, kad krenete ka trofejima, da ih uzmete: “Pustite
nas da vas slijedimo.” Žele da izmijene govor Allahov. Reci: “Nećete
nas slijediti; tako je rekao Allah od ranije.” Tad će reći: “Naprotiv,
zavidite nam.” Naprotiv! Ne shvataju, izuzev malo.
16. Reci izostalima od beduina: “Bićete pozvani k narodu posjedniku
sile žestoke, da se izborite protiv njih ili da se pokore. Pa ako
poslušate, daće vam Allah nagradu lijepu; a ako se okrenete kao što ste
se okretali ranije, kazniće vas kaznom bolnom.”
17. Nije slijepcu ukor, niti je hromu ukor, niti je bolesniku ukor. A
ko posluša Allaha i Poslanika Njegovog, uvešće ga u bašče ispod kojih
teku rijeke; a ko se okrene, kazniće ga kaznom bolnom.
18. Doista, Allah je zadovoljan vjernicima koji su ti se zakleli na
vjernost pod drvetom – ta znao je šta je u srcima njihovim, pa je
spustio smirenost na njih i nagradio ih pobjedom bliskom,
19. I trofejima mnogim koje će uzeti. A Allah je Moćni, Mudri.
20. Allah vam je obećao trofeje mnoge koje ćete uzeti; zato vam je ovo
požurio i sustegao ruke ljudi od vas, i da bude znak za vjernike i
uputi vas putem pravim.
21. I drugi kojeg se niste domogli, doista ga je obuhvatio Allah. A
Allah je nad svakom stvari Posjednik moći.
22. A da su se protiv vas borili oni koji ne vjeruju, sigurno bi
okrenuli leđa, zatim ne bi našli zaštitnika, niti pomagača.
23. Sunnet je (to) Allahov koji je već minuo ranije. A nećeš naći u
sunnetu Allahovom izmjenu!
24. I On je Taj koji je sustegao ruke njihove od vas i ruke vaše od
njih usred Mekke, nakon što vas je učinio pobjednicima nad njima. A
Allah je Vidilac onog šta radite.
25. Oni su ti koji nisu vjerovali i odbijali vas od Mesdžidul-harama i
zadržan je kurban da dospije mjestu svom. A da nije ljudi vjernika i
žena vjernica koje ne poznajete – da ih ne pregazite, pa vas pogodi
zbog njih sramota bez ikakva znanja, da bi uveo Allah u milost Svoju
koga hoće. Da su bili izdvojeni, sigurno bismo kaznili one od njih koji
ne vjeruju, kaznom bolnom.
26. Kad su oni koji ne vjeruju punili u srca svoja žar – žar
džahilijeta, tad je Allah spustio smirenost Svoju na Poslanika Svog i
na vjernike, i učvrstio ih riječju bogobojaznosti – a bili su nje
najdostojniji i pripadnici njeni. A Allah je o svakoj stvari Znalac.
27. Doista, ostvariće Allah snoviđenje Poslaniku Svog s Istinom:
“Doista ćete ući u Mesdžidul-haram – ako htjedne Allah – bezbjedni,
obrijanih glava svojih i potkraćeni, ne bojeći se.” Pa znao je šta
niste znali, te je pored toga dao pobjedu blisku.
28. On je Taj koji je poslao Poslanika Svog sa Uputom i Vjerom Istine,
da bi dao da ona prevlada nad vjerom svakom. A dovoljan je Allah
Svjedok.
29. Muhammed je poslanik Allahov; a oni koji su s njim, žestoki su
prema nevjernicima, milosrdni međusobno. Vidiš ih čine ruku’, padaju na
sedždu, traže blagodat od Allaha i zadovoljstvo. Znak njihov je na
licima njihovim od učinka sedždi. To je primjer njihov u Tewratu. A
primjer njihov u Indžilu je: kao sjemenka su – probije izdanak svoj pa
ga ojača, pa zadeblja, te stane čvrsto na stabljici svojoj zadivljujući
sijače – da bi njima rasrdio nevjernike. Obećao je Allah onima između
njih koji vjeruju i rade dobra djela, oprost i nagradu veličanstvenu.