Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Hâqqah

EL-HAKKA * ISTINITOST
1. Istinitost!
2. Šta je istinitost?
3. I šta znaš ti šta je istinitost!
4. Semud i Ad su poricali udar.
5. Pa što se tiče Semuda, pa uništeni su tagijetom,
6. A što se tiče Ada, pa uništeni su vjetrom žestokim, silovitim,
7. Nametnuo ga je na njih sedam noći i osam dana uzastopno, pa si vidio
ljude u njemu oborene, kao da su oni debla datulina prazna.
8. Pa da li vidiš ikakav ostatak njihov?
9. I došao je faraon i onaj ko je bio prije njega, i Mu’tefikat sa
greškom.
10. Pa nisu poslušali poslanika Gospodara svog, pa ih je dograbio
grabljenjem žestokim.
11. Uistinu, Mi smo – pošto je porasla voda – nosili vas u lađi,
12. Da bismo vam to učinili podsjećanjem i (da) to zadrži uho koje
pamti.
13. Pa kad se puhne u sur, puhanjem jednim:
14. I ponese se Zemlja i planine, pa se zdrobe drobljenjem jednim,
15. Tad, Tog dana, dogodiće se događaj,
16. I raspuknuće nebo, pa će ono Tog dana krhko biti:
17. I meleci će na krajevima njegovim biti i nad njima će Arš Gospodara
tvoga Tog dana osmerica nositi.
18. Tog dana bićete izloženi; neće se sakriti vaša tajna.
19. Pa kome se da knjiga njegova u desnicu njegovu, tad će reći: “Evo,
čitajte knjigu moju!
20. Uistinu, ja sam znao da ću ja sresti obračun svoj.”
21. Pa on će u životu zadovoljstva biti,
22. U Džennetu visokom,
23. Plodovi njegovi biće blizu.
24. “Jedite i pijte prijatno, zbog onog što ste činili u danima
prošlim.”
25. A kome se da knjiga njegova u ljevicu njegovu, tad će reći: “O da
mi nije data knjiga moja,
26. I da nisam saznao šta je obračun moj!
27. O da je ona bila kraj!
28. Nije mi koristilo bogatstvo moje,
29. Propala je moć moja.”
30. “Ščepajte ga, pa ga okujte,
31. Zatim džehimom pržite ga,
32. Potom (stavite) u lanac čija je dužina sedamdeset lakata, pa ga
uvežite.”
33. Uistinu, on nije vjerovao u Allaha Veličanstvenog,
34. Niti podsticao hranjenju siromaha.
35. Zato on Danas ovdje nema prisnog prijatelja,
36. Niti hrane, izuzev od splačina,
37. Koju će samo grešnici jesti!
38. Pa ne! Kunem se onim što vidite,
39. I onim što ne vidite,
40. Uistinu je on govor Poslanika plemenitog,
41. I nije on govor pjesnika. Malo što vjerujete!
42. Niti je govor proroka. Malo čega se sjećate!
43. Objava je od Gospodara svjetova.
44. A da je slagao na Nas neke riječi,
45. Doista bismo ga zgrabili za desnicu,
46. Potom doista presjekli njegovu aortu,
47. Pa ne biste bili njegovi branitelji, nijedan od vas.
48. I uistinu, on je bogobojaznima Opomena,
49. A uistinu, Mi znamo da su između vas poricatelji.
50. I uistinu, on je žalost za nevjernike,
51. I uistinu, on je Istina sigurna.
52. Zato slavi ime Gospodara svog, Veličanstvenog!