Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Hashr

EL-HAŠR * PROGONSTVO
1. Allaha slavi šta je na nebesima i šta je na Zemlji, a On je Moćni,
Mudri.
2. On je Taj koji je istjerao one od sljedbenika Knjige koji nisu
vjerovali, iz domova njihovih, pri prvom progonstvu. Niste mislili da
će izaći, a oni su mislili da će ih tvrđave njihove zaštititi od
Allaha. Tad im je došao Allah otkud nisu računali i ubacio u srca
njihova strah; rušili su kuće svoje rukama svojim i rukama vjernika.
Zato primite pouku, o posjednici opažanja!
3. A da im Allah nije propisao izgon, sigurno bi ih kaznio na Dunjau. A
imaće oni na Ahiretu kaznu vatrom.
4. To zato što su se oni suprotstavljali Allahu i Poslaniku Njegovom. A
ko se suprotstavi Allahu – pa uistinu, Allah je žestok kaznom.
5. To što ste posjekli od palmi ili ih ostavili uspravno na korjenju
njihovom, pa s dozvolom je Allahovom, i da ponizi grješnike.
6. A ono što je Allah od njih dao Poslaniku Svom kao plijen – pa niste
potjerali zbog njega nijednog konja, niti devu. Ali, Allah pruža vlast
poslanicima Svojim nad kim hoće. A Allah je nad svakom stvari Posjednik
moći.
7. Ono što je Allah dao kao plijen Poslaniku Svom od stanovnika
naselja, to je za Allaha i Poslanika Njegovog i za rod i za siročad i
za siromahe i sina puta – da ne bude obrtanja među bogatašima vašim. A
šta vam da Poslanik, pa uzmite to. A ono što vam zabrani, pa
suspregnite se i bojte se Allaha. Uistinu! Allah je žestok kaznom.
8. (I) fukarama muhadžirima koji su protjerani iz domova njihovih i
imanja njihovih, tražeći blagodat od Allaha i zadovoljstvo, i pomažući
Allahu i Poslaniku Njegovom. Ti takvi su istiniti.
9. A oni koji su stupili u kuću i vjerovanje prije njih, vole onog ko
im se doselio, i ne nalaze u grudima svojim potrebu za onim što im je
dato, i više vole (njima) nego dušama svojim, makar oni bili u
oskudici. A onaj ko sačuva dušu svoju od pohlepe – pa ti takvi će biti
uspješni.
10. A oni koji su došli poslije njih, govore: “Gospodaru naš! Oprosti
nama i braći našoj koja su nas pretekla u vjerovanju, i ne načini u
srcima našim mržnju prema onima koji vjeruju. Gospodaru naš! Uistinu,
Ti si Samilosni, Milosrdni.”
11. Zar ne vidiš licemjere koji govore braći svojoj od sljedbenika
Knjige koji ne vjeruju: “Ako budete protjerani, sigurno ćemo izaći s
vama, i nećemo protiv vas poslušati nikoga nikada; a ako budete
napadnuti, sigurno ćemo vam pomoći.” A Allah svjedoči: uistinu su oni
lašci.
12. Ako bi bili protjerani, sigurno ne bi izašli s njima; i ako bi bili
napadnuti, sigurno im ne bi pomogli. A ako bi im pomogli, sigurno bi
okrenuli leđa – potom ne bi bili pomognuti.
13. Vi ste sigurno jači strahom u grudima njihovim, nego Allah. To zato
što su oni ljudi koji ne shvataju.
14. Neće se protiv vas boriti zajedno, izuzev u naseljima utvrđenim ili
iza zidova. Njihova sila je među njima žestoka. Računaš oni su složni,
a srca njihova su razjedinjena. To zato što su oni ljudi koji ne
razumiju.
15. Nalik su onima koji su bili prije njih nedavno. Iskusili su
posljedicu stvari svoje, a imaće oni kaznu bolnu.
16. Slični su šejtanu kad rekne čovjeku: “Ne vjeruj.” Pa pošto ne
vjeruje, kaže: “Uistinu, ja sam slobodan od tebe. Uistinu! Ja se bojim
Allaha, Gospodara svjetova.”
17. Pa biće obojici kraj što će oba biti u vatri, vječno u njoj. A to
je plaća zalimima.
18. O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha, i neka gleda duša šta je
pripravila za sutra. I bojte se Allaha! Uistinu! Allah je o onom šta
radite Obaviješteni.
19. I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je učinio da oni
zaborave duše svoje. Ti takvi su grješnici.
20. Nisu jednaki stanovnici vatre i stanovnici Dženneta. Stanovnici
Dženneta – oni su uspješni.
21. Da smo spustili ovaj Kur’an planini, sigurno bi je vidio poniznu,
rascijepljenu iz straha od Allaha. A to su primjeri – navodimo ih
ljudima, da bi oni razmislili.
22. On je Allah, Koji je – nema boga osim Njega – Znalac nevidljivog i
vidljivog. On je Milostivi, Milosrdni.
23. On je Allah, Koji je – nema boga osim Njega – Vladar, Presveti,
Onaj koji daje mir, Onaj koji daje sigurnost, Nadzirući, Silni,
Gigantski, Gordi! Slava Allahu nad onim šta pridružuju!
24. On, Allah, je Stvaralac, Tvorac, Oblikovalac! Njegova imena su
najljepša. Slavi Ga šta je na nebesima i Zemlji; a On je Moćni, Mudri.