Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Hujurât

EL-HUDŽURAT * SOBE
1. O vi koji vjerujete! Ne istupajte ispred Allaha i Poslanika
Njegovog, i bojte se Allaha. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
2. O vi koji vjerujete! Ne dižite glasove svoje iznad glasa
Vjerovjesnika, i ne vičite na njega u govoru, kao što vi vičete jedan
drugom, da ne propadnu djela vaša, a vi ne opazite.
3. Uistinu! Oni koji ublažavaju glasove svoje kod Poslanika Allahovog,
to su oni čija je srca Allah provjerio na bogobojaznost. Imaće oni
oprost i nagradu veličanstvenu.
4. Uistinu! Oni koji te dozivaju iza soba – većina njih ne shvata.
5. A da su se strpili dok im ne izađeš, sigurno bi bilo bolje za njih.
A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
6. O vi koji vjerujete! Ako vam grješnik dođe sa viješću – tad
provjerite, da ne pogodite ljude iz neznanja, pa da budete zbog onog
što ste učinili, pokajanici.
7. I znajte da je među vama Poslanik Allahov. Ako bi vas slušao u
mnogom od stvari, sigurno biste stradali, ali, Allah vam je omilio
vjerovanje i uljepšao ga u srcima vašim, a omrznuo vam je nevjerovanje
i griješenje i neposlušnost. Ti takvi su ispravni,
8. Dobrotom od Allaha i blagodati. A Allah je Znalac, Mudri.
9. A ako se dvije grupe vjernika sukobe, tad međusobno izmirite obje.
Pa ako jedna od dvije napadne drugu, tad se borite protiv one koja je
napala, dok se ne povrati naredbi Allahovoj. Pa ako se povrati, tad
izmirite međusobno obje jednako i budite pravedni. Uistinu! Allah voli
pravedne.
10. Doista su vjernici braća, zato izmirite braću svoju, i bojte se
Allaha, da bi vam se smilovalo.
11. O vi koji vjerujete! Neka se ljudi ne rugaju ljudima, možda su
bolji od njih; niti žene ženama, možda su bolje od njih. I ne kudite
se, niti vrijeđajte nadimcima. Loše je ime griješenja poslije
vjerovanja. A ko se ne pokaje – pa ti takvi su zalimi.
12. O vi koji vjerujete! Klonite se mnogo sumnje; uistinu, neka sumnja
je grijeh. I ne uhodite i ne ogovarajte jedni druge! Voli li ijedan od
vas da jede meso brata svog mrtvog? Pa – mrzite to! I bojte se Allaha.
Uistinu! Allah je Primalac pokajanja, Milosrdni.
13. O ljudi! Uistinu, Mi smo vas stvorili od muška i ženska, i učinili
vas narodima i plemenima, da biste se upoznavali. Uistinu!
Najplemenitiji od vas kod Allaha, je najbogobojazniji između vas.
Uistinu, Allah je Znalac, Obaviješteni.
14. Kažu beduini: “Vjerujemo!” Reci: “Ne vjerujete, ali recite:
’Pokoravamo se’, a još nije ušao iman u srca vaša. A ako poslušate
Allaha i Poslanika Njegovog, neće vam umanjiti od djela vaših nimalo.”
Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
15. Vjernici su samo oni koji vjeruju u Allaha i Poslanika Njegovog i
potom ne sumnjaju, i bore se imecima svojim i dušama svojim na putu
Allahovom. Ti takvi su istiniti.
16. Reci: “Zar da Allaha učite o vjeri svojoj? A Allah zna šta je u
nebesima i šta je na Zemlji, i Allah je o svakoj stvari Znalac!”
17. Prebacuju ti što su se pokorili. Reci: “Ne prebacujte mi zbog
Islama svog. Naprotiv, Allah vas je usrećio što vas je uputio
vjerovanju, ako istinu govorite.”
18. Uistinu! Allah zna nevidljivo nebesa i Zemlje, i Allah je Vidilac
onog što radite.