Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Humazah

EL-HUMEZA * KLEVETNIK
1. Teško svakom klevetniku, podrugljivcu,
2. Koji bogatstvo skuplja i prebrojava ga.
3. Računa li da će ga bogatstvo njegovo besmrtnim učiniti.
4. Nikako! Sigurno će bačen biti u hutamu.
5. A šta znaš ti šta je hutama?
6. Vatra Allahova raspaljena,
7. Koja će na srca dosezati.
8. Uistinu, ona će na njima biti zatvorena,
9. U stupovima izduženim