Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Infitâr

EL-INFITAR * RASCJEPLJENJE
1. Kad se nebo rascijepi,
2. I kad se planete rasprše,
3. I kad mora uzavriju,
4. I kad se kaburi ispreturaju,
5. Znaće duša šta je pripravila, a (šta) zapostavila.
6. O čovječe! Šta te je obmanulo o Gospodaru tvom Plemenitom,
7. Koji te je stvorio, pa te uredio, te te simetričnim učinio?,
8. U kojem obliku, kako je htio, sastavio te!
9. Nikako! Naprotiv, poričete Sud.
10. A uistinu, nad vama su čuvari,
11. Plemeniti, pisari,
12. Znaju šta činite.
13. Uistinu, pravedni će u zadovoljstvo,
14. I uistinu, razvratnici će u džehim.
15. Pržiće se njime Dana sudnjeg,
16. I neće oni iz njega odsutni biti.
17. A šta znaš ti šta je Dan sudnji?
18. Ponovo, šta znaš ti šta je Dan sudnji?
19. Dan kad neće vladati duša za dušu nimalo, a komanda će Tog dana
biti Allahova.