Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Maʽârij

EL-ME’ARIDŽ * USPONIŠTA
1. Upitao je pitalac o kazni koja će se dogoditi,
2. Nevjernicima – nema tog ko će je odbiti –
3. Od Allaha, Vlasnika usponišta,*
4. Penju se meleci i Duh Njemu, u danu čija je mjera pedeset hiljada
godina.
5. Zato se strpi strpljenjem lijepim.
6. Uistinu! Oni ga vide dalekim,
7. A vidimo ga bliskim.
8. Na Dan kad nebo kao željezna rastalina bude,
9. I brda kao vuna budu,
10. I ne bude pitao bližnji bližnjega –
11. (A) oni će se vidjeti. Voliće zločinac da se iskupi od kazne Tog
dana sinovima svojim,
12. I ženom svojom i bratom svojim,
13. I porodicom svojom koja ga je štitila,
14. I onim ko je na Zemlji, svima, zatim da ga spasi.
15. Nikako! Uistinu, ona će buktinja biti,
16. Trgajući, da bi pržila.
17. Pozivaće onog ko je bježao i okretao se,
18. I skupljao, pa zadržavao.
19. Uistinu, čovjek je stvoren nestrpljivim,
20. Kad ga takne zlo, nemiran je,
21. A kad ga takne dobro, odbojan je,
22. Osim musallija,
23. Onih koji su u salatu svom stalni,
24. I onih u imecima čijim je pravo poznato,
25. Za prosjaka i lišenog,
26. I onih koji vjeruju u Dan sudnji,
27. I onih koji od kazne Gospodara svog strahuju –
28. Uistinu! Kazna Gospodara njihovog je (stvar) od koje nema sigurnog

29. I onih koji su ferdžova svojih čuvari,
30. Izuzev od žena svojih ili onog šta posjeduju desnice njihove – pa
uistinu, oni neće biti prekoreni;
31. Pa ko traži iza toga, pa ti takvi su prestupnici.
32. I onih koji su prema emanetima svojim i zavjetu svom čuvari,
33. I onih koji uz svjedočenja svoja stoje,
34. I onih koji salat svoj čuvaju –
35. Takvi će u baščama počašćeni biti.
36. Pa šta je onima koji ne vjeruju? – prema tebi žure,
37. Zdesna i slijeva u grupama.
38. Žudi li svaki čovjek između njih da uđe u Džennet zadovoljstva?
39. Nikako! Uistinu, Mi smo ih stvorili, – znaju od čega.
40. Pa ne! Kunem se Gospodarom istoka i zapada, uistinu, Mi smo Kadri,
41. Da (ih) zamijenimo boljim od njih, i nećemo Mi biti pretečeni.
42. Zato ih pusti da se udube i zabavljaju, dok ne sretnu dan svoj
kojim im se prijeti.
43. Na Dan kad iz kabura izađu žurno, kao da oni statui hrle,
44. Oborenih pogleda svojih, prekrivaće ih poniženje. To je Dan kojim
im se prijeti.