Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Muddaththir

EL-MUDDESSIR * POKRIVENI
1. O pokriveni!
2. Ustani – pa upozoravaj!
3. I Gospodara svog – tad veličaj!
4. I odjeću svoju – tad očisti!
5. I prljavštine se – tad kloni!
6. I ne prigovaraj da je mnogo!
7. I radi Gospodara tvog se tad strpi!
8. Pa kad se puhne u nakur,
9. Pa to će tad biti Dan težak,
10. Za nevjernike lahak neće biti.
11. Ostavi Mene i kog sam stvorio sam,
12. I načinio mu imetak ogroman,
13. I sinove prisutnim,
14. I olakšao mu lahkoćom:
15. Ponovo žudi da uvećam!
16. Nikako! Uistinu, on je ajetima Našim prkosan,
17. Opteretiću ga (teškim) usponom,
18. Zaista je on smišljao i računao,
19. Pa proklet bio kako je odredio,
20. Ponovo, proklet bio kako je odredio!
21. Zatim je pogledao,
22. Potom se namrštio i smrknuo,
23. Zatim okrenuo i uzoholio,
24. Pa rekao: “Ovo je samo sihr; prenosi se;
25. Ovo je samo govor smrtnika.”
26. Bacit ću ga sekaru!
27. A šta znaš ti šta je Sekar?
28. Neće poštediti, niti ostaviti,
29. Palitelj je za smrtnika,
30. Nad njim je devetnaest.
31. I učinili smo nadzornicima vatre samo meleke, i broj njihov učinili
samo iskušenjem za one koji ne vjeruju: da se uvjere oni kojima je data
Knjiga, i onima koji vjeruju poveća vjerovanje; i da ne sumnjaju oni
kojima je data Knjiga i vjernici; i da kažu oni u srcima čijim je
bolest i nevjernici: “Šta želi Allah ovim primjerom?” Tako zabluđuje
Allah koga hoće, a upućuje koga hoće. A zna vojske Gospodara tvoga samo
On. I ovo je samo opomena smrtnicima.
32. Nikako! Tako mi Mjeseca,
33. I noći kad mine,
34. I jutra kad zasjaji –
35. Zaista je on jedan najveći,
36. Upozorenje smrtnicima,
37. Onom od vas ko hoće da napreduje ili zaostane.
38. Svaka duša je zalog onog što je zaslužila –
39. Osim drugova zdesna.
40. U baščama će se raspitivati,
41. O zločincima:
42. “Šta vas je u sekar dovelo?”
43. Reći će: “Nismo od musallija bili,
44. Niti smo siromaha hranili,
45. I dangubili smo s dangubama,
46. I poricali Dan sudnji,
47. Dok nam nije došlo zagarantovano.”
48. Zato im neće koristiti posredovanje posrednika.
49. Pa šta im je?, od Opomene su odvraćeni,
50. Kao da su oni magarci preplašeni,
51. Pobjegli od lava.
52. Šta više, svaki čovjek od njih želi da mu se daju listovi rašireni.
53. Nikako! Naprotiv! Ne plaše se Ahireta.
54. Nikako! Zaista je on Pouka,
55. Pa ko htjedne imaće ga na umu,
56. A poučit će se samo ako htjedne Allah. On je Vlasnik bogobojaznosti
i Vlasnik oprosta.