Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Mursalât

EL-MURSELAT * POSLANI
1. Tako mi izaslanika uzastopnih,
2. Te onih koji bjesne uraganski,
3. I onih koji rasprostiru prostiranjem,
4. Te onih koji razdvajaju razdvajanjem,
5. Te onih koji dostavljaju Opomenu,
6. Opravdanje ili upozorenje,
7. Uistinu, ono čime vam se prijeti dogodiće se.
8. Pa kad se zvijezde pogase,
9. I kad se nebo rastvori,
10. I kad se brda zdrobe (u prašinu),
11. I kad se poslanicima vrijeme odredi –
12. Za koji dan je odgođeno?
13. Za Dan razdvajanja!
14. A šta znaš ti šta je Dan razdvajanja?
15. Teško Tog dana poricateljima!
16. Zar nismo uništili ranije?
17. Zatim dali da ih slijede kasniji.
18. Tako postupamo sa zločincima.
19. Teško Tog dana poricateljima!
20. Zar vas ne stvaramo od tekućine prezrene?
21. Pa je stavljamo u boravište postojano,
22. Do roka poznatog,
23. Pa odmjeravamo, ta divni su Određivači!
24. Teško Tog dana poricateljima!
25. Zar nismo učinili Zemlju sabiralištem
26. Živih i mrtvih,
27. I načinili na njoj gore stabilne, visoke, i napojili vas vodom
slatkom?
28. Teško Tog dana poricateljima!
29. Idite onom šta ste poricali!
30. Idite prema sjeni sa tri grane,
31. Bez hlada će biti, a neće koristiti protiv plamena.
32. Uistinu! Izbacivaće ona iskre kao dvorac,
33. Kao da su one kamile žute.
34. Teško Tog dana poricateljima!
35. Ovo je Dan kad neće govoriti,
36. Niti će im se dopustiti, pa da se opravdavaju.
37. Teško Tog dana poricateljima!
38. Ovo je Dan odluke! Sabrali smo vas i prve,
39. Pa ako vi imate varku – ta prevarite Me!
40. Teško Tog dana poricateljima!
41. Uistinu, bogobojazni će u hladovima i izvorima biti,
42. I voću od čega žele.
43. Jedite i pijte prijatno, za ono što ste radili.
44. Uistinu, Mi tako nagrađujemo dobročinitelje.
45. Teško Tog dana poricateljima!
46. Jedite i uživajte malo; uistinu, vi ste zločinci.
47. Teško Tog dana poricateljima!
48. A kad im se kaže: “Činite ruk’u!” – ne čine ruk’u.
49. Teško Tog dana poricateljima!
50. Pa u koji hadis će poslije njega vjerovati?