Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Muzzammil

EL-MUZZEMMIL * UMOTANI
1. O umotani!
2. Ustaj noću, izuzev malo,
3. Polovinu njenu, ili umanji od nje malo,
4. Ili joj dodaj, i uči Kur’an tertilom.
5. Uistinu, Mi ćemo ti objavljivati govor težak.
6. Uistinu, podizanje noću – ono je jačeg gaza i ispravnijeg izgovora.
7. Uistinu, tebi je danju posao dug.
8. I spominji ime Gospodara svog i posveti Mu se (punom) posvećenošću.
9. Gospodar Istoka i Zapada! Nema boga osim Njega; zato Njega uzmi
zaštitnikom.
10. I otrpi šta govore i napusti ih napuštanjem lijepim,
11. A ostavi Mene i poricatelje, posjednike raskoši, i odgodi im malo.
12. Uistinu, kod Nas su okovi i džehim,
13. I hrana koja guši i kazna bolna:
14. Na Dan kad se zatrese Zemlja i planine, i planine budu pješčana
hrpa sasuta.
15. Uistinu, Mi smo vam poslali Poslanika, svjedoka protiv vas, kao što
smo faraonu poslali poslanika.
16. Pa nije faraon poslušao poslanika, te smo ga zgrabili grabljenjem
kobnim.
17. Pa kako ćete se zaštititi, ako ne vjerujete, Dana (koji) će učiniti
djecu sijedom?
18. Nebo će se u njemu rascijepiti. Obećanje Njegovo biće ispunjeno.
19. Uistinu! Ovo je Opomena, pa ko htjedne, uzeće Gospodaru svom put.
20. Uistinu! Gospodar tvoj zna da ti bdiješ blizu dvije trećine noći, i
polovinu njenu i trećinu njenu, i grupa onih koji su s tobom. A Allah
odmjerava noć i dan. Zna da to ne možete, pa vam je oprostio. Zato
učite šta je lahko iz Kur’ana. Zna da će među vama biti bolesnih i
drugih – putuju po zemlji, traže od blagodati Allahove, i drugih: bore
se na putu Allahovom. Pa učite šta je lahko iz njega! I obavljajte
salat i dajite zekat i uzajmite Allahu zajam lijep. A šta unaprijed
pripravite za duše svoje od dobrog, naći ćete ga kod Allaha; to je
najbolje i najveličanstvenije nagrade! I tražite oprost od Allaha!
Uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.