Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Qadr

EL-KADR * MOĆ
1. Uistinu! Mi smo ga spustili u noći Kadr.
2. A šta znaš ti šta je noć Kadr?
3. Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.
4. Spuštaju se meleci i Duh u njoj s dozvolom Gospodara svog, po svakoj
naredbi.
5. Mir je ona, do pojave zore.