Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Qalam

EL-KALEM * PERO
1. Nun. Tako mi pera i onog što pišu!
2. Ti nisi milošću Gospodara svoga lud.
3. A uistinu, ti ćeš imati nagradu neprekidnu,
4. I uistinu si ti naravi uzvišene, divne.
5. Pa vidjećeš i vidjeće,
6. Koji je od vas zaluđen.
7. Doista, Gospodar tvoj – On je Najbolji znalac onog ko je zalutao s
puta Njegovog i On je Najbolji znalac upućenih.
8. Zato ne slušaj poricatelje –
9. Voljeli bi da popustiš, pa bi popustili –
10. I ne slušaj svakog zakletnika prezrenog,
11. Klevetnika, koji hoda s potvorom,
12. Sprečavatelja dobrog, prestupnika, grješnika,
13. Nasilnika, sem toga kopileta,
14. Jer je imalac bogatstva i sinova.
15. Kad mu se uče ajeti Naši, rekne: “Priče ranijih!”
16. Obilježićemo ga na surli!
17. Uistinu! Mi smo ih iskušavali kao što smo iskušavali vlasnike
bašče, kad su se zakleli da će je ujutro sigurno obrati:
18. A ne zatražiše izuzeće,
19. Pa je obiđe taifun od Gospodara tvog – a oni su bili usnuli –
20. Pa osvanu kao posječena.
21. Tad su se jutrom dozivali:
22. “Poranite na nasad svoj, ako ste berači.”
23. Pa su otišli i oni su šaputali:
24. “Neka vam danas u nju nikako ne uđe siromah”,
25. I poraniše za sprječavanje kadri.
26. Pa pošto je vidješe, rekoše: “Doista, mi smo zalutali.
27. Šta više! Mi smo lišeni!”
28. Reče srednji njihov: “Zar vam nisam rekao ’zašto ne slavite?”
29. Rekoše: “Slava Gospodaru našem, uistinu, mi smo bili zalimi.”
30. Pa oni priđoše jedan drugom, koreći se.
31. Rekoše: “O teško nama! Uistinu, mi smo bili obijesni.
32. Možda će Gospodar naš da nam zamijeni bolju od ove. Uistinu, mi
Gospodaru svom žudimo.”
33. Takva je kazna. A doista je kazna Ahireta veća – kad bi znali!
34. Uistinu, bogobojazni će imati kod Gospodara svog bašče
zadovoljstva.
35. Pa hoćemo li tretirati muslimane kao zločince?
36. [ta vam je? Kako prosuđujete?
37. Ili, imate li vi knjigu u kojoj učite,
38. Da ćete vi uistinu imati u njoj šta odaberete?
39. Ili, imate li vi zakletve od Nas dalekosežne – do Dana kijameta, da
ćete uistinu vi imati šta dosudite?
40. Pitaj ih, koji od njih je tome jamac!
41. Ili imaju oni ortake? Pa neka dovedu ortake svoje, ako su istiniti.
42. Na Dan kad se otkrije potkoljenica, i pozovu na sedžde – pa ne
mognu,
43. Oboreni biće pogledi njihovi, prekriće ih poniženje. A doista su
oni bili pozivani na sedžde i bili su oni zdravi.
44. Pa ostavi Mene i onog ko poriče ovaj hadis . Približavaćemo ih
postepeno, odakle ne znaju.
45. I pustiću im, uistinu, spletka Moja je jaka.
46. Zar njih pitaš za nagradu? – pa su oni globom opterećeni!
47. Ili je kod njih nevidljivo, pa oni pišu?
48. Pa strpi se radi presude Gospodara tvog, i ne budi kao saputnik
(velike) ribe, kad je povikao, a on je bio očajan.
49. I da ga nije stigla blagodat od Gospodara njegovog, doista bi bio
izbačen na pusto mjesto, i on bi prekoren bio.
50. Pa ga je odabrao Gospodar njegov te ga učinio (jednim) od
pravednih.
51. I gotovo da te oni koji ne vjeruju obore pogledima svojim pošto
čuju Opomenu, i govore: “Doista je on luđak.”
52. A on je samo Opomena svjetovima.