Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Qamar

EL-KAMER * MJESEC
1. Približio se čas i razdvojio Mjesec.
2. A ako vide znak, okreću se i govore: “Sihr neprestani!”
3. I porekli su i slijedili strasti svoje; a svaka stvar (ima) kraj.
4. I već im je od vijesti došlo ono u čemu je preventiva,
5. Mudrost savršena – pa ne koriste opomene.
6. Zato se okreni od njih! Na dan kad pozove pozivač stvari ružnoj,
7. Oborenih pogleda svojih izaći će iz kabura, kao da su oni skakavci
raštrkani,
8. Žureći k pozivaču. Govoriće nevjernici: “Ovo je dan težak.”
9. Porekao je prije njih narod Nuhov: tad su porekli roba Našeg i
rekli: “Luđak”, i otjeran je bio.
10. Tad je pozvao Gospodara svog: “Ja sam poražen, zato pomozi.”
11. Pa smo otvorili kapije neba sa vodom lijućom,
12. I dali da provrije zemlja izvorima; pa se susrela voda na stvari
već predodređenoj,
13. I nosili smo njega na (lađi) od samih dasaka i klinaca,
14. Plovila je pred očima Našim; plaća za onog ko je bio zanijekan.
15. I zaista smo to ostavili znakom; pa ima li iko poučen?
16. Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje!
17. I zaista smo olakšali Kur’an za pouku, pa ima li iko da se pouči?
18. Porekao je Ad; pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje?
19. Uistinu! Mi smo poslali na njih vjetar ledeni u danu nesreće
neprestajuće,
20. Čupao je ljude kao da su oni debla palmi izvaljena.
21. Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje!
22. I zaista smo olakšali Kur’an za zikr, pa ima li iko ko zikri?
23. Poricao je Semud opomene,
24. Pa su rekli: “Zar smrtnika – od nas jednoga – njega slijedimo?
Uistinu, mi bismo tad bili u zabludi i bezumlju.
25. Zar da njemu bude spuštena Opomena između nas? Naprotiv, on je
lažov drski!”
26. Saznat će sutra ko je lažov drski.
27. Uistinu! Mi im šaljemo devu iskušenjem, zato ih promatraj i strpi
se!
28. I obavijesti ih da će biti dioba vode među njima. Svakom pojenju
biće se prisutno.
29. Tad pozvaše druga svog, pa uze (mač), te (je) rani.
30. Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje!
31. Uistinu! Mi smo poslali na njih krik jedan, pa bijahu kao suharci
graditelja tora.
32. A zaista smo olakšali Kur’an za podsjećanje, pa ima li iko ko se
podsjeća?
33. Poricao je narod Lutov opomene.
34. Uistinu! Mi smo poslali na njih pješčanu oluju, izuzev porodice
Lutove. Spasili smo ih u ranu zoru,
35. Blagodat od Nas. Tako nagrađujemo ko zahvaljuje.
36. I doista ih je upozorio na udar Naš, pa su sumnjali u opomene.
37. I doista su od njega htjeli goste njegove, pa smo zaslijepili oči
njihove: “Ta iskusite kaznu Moju i opomene Moje!”
38. I doista, pogodila ih je jutrom kazna trajna.
39. Pa iskusite kaznu Moju i opomene Moje!
40. I doista smo olakšali Kur’an za pouku, pa ima li iko ko se poučava?
41. A doista su ljudstvu faraonovu došle opomene.
42. Porekli su znakove Naše, sve njih, pa smo ih dograbili grabljenjem
Svemoćnog, Snažnog.
43. Jesu li nevjernici vaši bolji od takvih, ili imate imunitet u
zeburima?
44. Zar kažu: “Mi smo skup pobjednički?”
45. Biće poražen skup, i okrenut će leđa.
46. Naprotiv! Čas je obećano vrijeme njihovo, a Čas će biti teži i
gorči.
47. Uistinu! Zločinci će u zabludi i bezumlju biti,
48. Na Dan kad budu dovučeni u vatru na licima svojim: “Iskusite dodir
sekara!”
49. Uistinu! Mi smo svaku stvar stvorili po mjeri.
50. A komanda Naša je samo jedna, kao sijev oka.
51. I doista smo uništili pobornike vaše; pa ima li iko ko se poučava?
52. A svaku stvar koju su učinili, u zeburima je,
53. I sve malo i veliko, zapisano je.
54. Uistinu, bogobojazni će u baščama i rijekama biti,
55. U sjedištu Istine, kod Vladara Svemoćnog.