Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Qiyâmah

EL-KIJAMA * KIJAMET
1. Ne! Kunem se Danom kijameta,
2. I ne! Kunem se dušom samooptužujućom!
3. Računa li čovjek da nećemo sastaviti kosti njegove?
4. Svakako! Kadri smo da uredimo jagodice njegove!
5. Naprotiv! Želi čovjek da griješi pred sobom,
6. Pita: “Kad će Dan kijameta?”
7. Pa kad se ukoči pogled,
8. I pomrači Mjesec,
9. I spoji Sunce i Mjesec.
10. Tog dana reći će čovjek: “Gdje je pribježište?”
11. Nikako! Nema utočišta!
12. Gospodaru tvom je Tog dana stanište.
13. Obavijestit će se čovjek Tog dana šta je unaprijed poslao i
zapostavio.
14. Štaviše, čovjek će protiv duše svoje dokaz biti,
15. Makar davao opravdanja svoja.
16. Ne pokreći njime jezik svoj, da bi ga ubrzao.
17. Uistinu, na Nama je sastavljanje njegovo i učenje njegovo.
18. Pa kad ga učimo, slijedi učenje njegovo,
19. Zatim, uistinu na Nama je objašnjavanje njegovo.
20. Nikako! Naprotiv! Volite ubrzano,
21. A ostavljate Ahiret.
22. Lica će Tog dana blistava biti,
23. Prema Gospodaru svome gledajući,
24. I lica će Tog dana smrknuta biti,
25. Misliće da će im se nesreća učiniti.
26. Nikako! Kad dospije ključnjačama,
27. I rečeno bude: “Ko je vrač?”
28. I on pomisli da je to rastanak,
29. I savije potkoljenica uz potkoljenicu,
30. Gospodaru tvom Tog dana biće sprovođenje!
31. Pa nije vjerovao, ni salat obavljao,
32. Nego je poricao i okretao se,
33. Zatim odlazio porodici svojoj kočoperno.
34. Teško tebi i teško,
35. Ponovo, teško tebi i teško!
36. Računa li čovjek da će se besciljnim ostaviti?
37. Zar nije bio kap sperme izbačene?
38. Zatim je bio zakvačak – pa je stvarao, te usavršio,
39. Pa načinio od njega par – muško i žensko.
40. Zar nije Taj Kadar da oživi mrtve?