Quran translations in many languages

Quran in Croatian

An-Naba’

EN-NEBA’ * VIJEST
1. O čemu se raspituju?
2. O vijesti krupnoj,
3. Onoj o kojoj se oni razilaze.
4. Nikako! Saznaće!
5. Ponovo, nikako, saznaće!
6. Zar nismo učinili Zemlju posteljom,
7. A brda klinovima?
8. I stvorili vas u parovima,
9. I učinili san vaš odmorom,
10. I učinili noć pokrivkom,
11. I načinili dan za privređivanje,
12. I sazdali iznad vas sedam jakih,
13. I načinili svjetiljku plamteću,
14. I spustili iz oblaka vodu obilnu,
15. Da izvedemo njome zrno i bilje,
16. I bašče guste.
17. Uistinu, Dan odluke je vrijeme određeno.
18. Dan kad se puhne u sur pa dođete u grupama,
19. I otvori nebo, pa bude kapijama,
20. I pokrenu brda, pa bude fatamorgana,
21. Uistinu, Džehennem će busija biti,
22. Za prevršitelje povratište.
23. Oni će ostati u njemu godinama,
24. Neće okusiti u njemu hladnoću, niti piće,
25. Izuzev vrele vode i ledene,
26. Plaće odgovarajuće.
27. Uistinu, oni se nisu nadali obračunu,
28. I poricali su ajete Naše laganjem.
29. A svaku stvar – pobrojali smo je Knjigom.
30. Zato kušajte. Pa povećaćemo vam jedino kaznu.
31. Uistinu, bogobojazni će imati uspjeh:
32. Bašče i vinograde,
33. I jedrih grudi vršnjakinje,
34. I čašu punu.
35. Neće čuti u njemu besmislicu, niti laganje,
36. Plaća od Gospodara tvog, dar obračunat,
37. Gospodara nebesa i Zemlje i šta je između njih, Milostivog. Neće
vladati govorom od Njega.
38. Na Dan kad bude stajao Duh i meleci posafani, neće govoriti, izuzev
onaj kome dopusti Milostivi – a govoriće tačno.
39. To je dan istinit, pa ko hoće, uzeće ka Gospodaru svom povratište.
40. Uistinu, Mi vas upozoravamo kaznom bliskom, na Dan kad vidi čovjek
šta su unaprijed poslale ruke njegove i rekne nevjernik: “O da sam