Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Ar-Rahmân

ER-RAHMAN * MILOSTIVI
1. Milostivi!
2. Poučava Kur’anu,
3. Stvara čovjeka,
4. Uči ga izražavanju.
5. Sunce i Mjesec su po proračunu,
6. I zvijezda i drvo čini sedždu,
7. I nebo! Uzdigao ga je, i postavio mjerilo,
8. Da ne prelazite mjeru.
9. I uspostavljajte težinu po pravdi i ne zakidajte na vagi.
10. I Zemlja! Postavio je nju za stvorenja,
11. Na njoj je voće i palme sa čaškama,
12. I zrno sa ljuskom i mirisna biljka.
13. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
14. Stvorio je čovjeka od gline zvečeće kao grnčarija,
15. I stvorio je džinna od plamena vatre.
16. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
17. Gospodar dvaju istoka i Gospodar dvaju zapada,
18. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
19. Pustio je mora dva – susreću se,
20. Između njih je berzeh – ne prelaze,
21. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
22. Izlaze iz njih biser i merdžan,
23. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
24. I Njegova su plovila – naprave u moru kao brda,
25. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
26. Svako ko je na njoj, prolazan je,
27. A traje lice Gospodara tvog, Vlasnika uzvišenosti i plemenitosti.
28. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
29. Pita Ga ko je na nebesima i Zemlji. Svakog dana On je u dejstvu.
30. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
31. Posvetićemo se vama, o tereta dva,
32. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
33. O skupino džinna i ljudi! Ako uzmognete da prodrete iz zona nebesa
i Zemlje, tad prodrite! Nećete prodrijeti, izuzev s energijom!
34. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
35. Slaće se na vas oba plamen vatre i bakar, pa se nećete odbraniti.
36. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
37. Pa kad se rascijepi nebo i bude ružičasto kao balzam,
38. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
39. Tad, Tog dana, neće se pitati za grijeh svoj čovjek, niti džinn.
40. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
41. Poznaće se zločinci po biljegu njihovom, pa će biti uzimani za kike
i stopala.
42. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
43. Ovo je taj Džehennem kojeg su poricali zločinci.
44. Kružiće između njega i vruće ključale vode,
45. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
46. A onaj ko se bojao stajanja pred Gospodarom svojim, imaće bašče
dvije,
47. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
48. Pune grana,
49. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
50. U njima dvjema su izvora dva – teku.
51. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
52. U njima su od svakog voća vrste dvije,
53. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
54. Naslonjeni na posteljama će biti, naličje njihovo od brokata, a
plodovi bašče obje nisko,
55. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
56. U njima su (hurije) kratkih pogleda, nije ih prije njih razdjevičio
čovjek, niti džinn.
57. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
58. Kao da su one jakut i merdžan,
59. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
60. Da li će plaća dobroti biti (išta), sem dobrota?
61. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
62. A osim njih dvije, biće bašče dvije,
63. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
64. Obje tamnozelene,
65. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
66. U obje dva izvora šikljajuća,
67. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
68. U obje voće i hurme i narovi,
69. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
70. U njima su dobre, lijepe,
71. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
72. Hurije zadržane u paviljonima,
73. Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?
74. Nije ih prije njih razdjevičio čovjek, niti džinn –
75. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
76. Naslonjeni na jastuku zelenom i ćilimima prekrasnim.
77. Pa koju od blagodati Gospodara svoga oba poričete!?
78. Blagoslovljeno neka je ime Gospodara tvog, Vlasnika uzvišenosti i
plemenitosti!