Quran translations in many languages

Quran in Croatian

At-Tahrim

ET-TAHRIM * ZABRANA
1. O Vjerovjesniče! Zašto zabranjuješ ono što ti je Allah dopustio,
tražeći zadovoljstva žena svojih? A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
2. Allah vam je već naložio iskup zakletvi vaših; a Allah je Zaštitnik
vaš i On je Znalac, Mudri.
3. I kad je Vjerovjesnik povjerio jednoj od svojih žena vijest, pa
pošto je obavijestila o njoj – a otkrio to njemu Allah – on je iznio
dio njen, a prešutio dio. Pa pošto je nju obavijestio o tome, rekla je:
“Ko te je obavijestio o ovome?” Rekao je: “Obavijestio me je Znalac,
Obaviješteni.”
4. Ako se vas dvije pokajete Allahu, pa doista su nagela srca vaša; a
ako se budete pomagale protiv njega – pa uistinu, Allah – On je
Zaštitnik njegov, i Džibril i pravedni vjernici; i meleci su sem toga
pomagač.
5. Možda će Gospodar njegov, ako vas razvede, da mu u zamjenu da boljih
žena od vas: predanih, vjernica, poslušnih, pokajanica, obožavateljki,
onih koje poste, hudovica i djevica.
6. O vi koji vjerujete! Zaštitite duše vaše i porodice svoje vatre čije
će gorivo biti ljudi i kamenje. Nad njom su meleci grubi, snažni, ne
opiru se Allahu šta im naredi, i čine šta im se naređuje.
7. O vi koji niste vjerovali! Ne pravdajte se Danas! Bićete plaćeni
jedino za ono šta ste radili.
8. O vi koji vjerujete! Pokajte se Allahu kajanjem iskrenim. Možda će
Gospodar vaš da odstrani od vas zla djela vaša i uvede vas u bašče
ispod kojih teku rijeke, na Dan kad Allah neće poniziti Vjerovjesnika i
one koji su s njim vjerovali. Svjetlo njihovo će juriti ispred njih i s
desnih strana njihovih. Govoriće: “Gospodaru naš. Upotpuni nam svjetlo
naše i oprosti nam. Uistinu, Ti si nad svakom stvari Posjednik moći!”
9. O Vjerovjesniče! Bori se protiv nevjernika i munafika, i strog prema
njima budi. A sklonište njihovo biće Džehennem; a loše je dolazište!
10. Allah navodi primjer za one koji ne vjeruju: ženu Nuhovu i ženu
Lutovu. Bile su pod dvojicom robova, od robova Naših pravednih, pa su
ih prevarile. Pa neće im njih dvojica koristiti od Allaha ništa, i biće
rečeno: “Uđite obje u vatru sa onima koji ulaze.”
11. I navodi Allah primjer za one koji vjeruju, ženu faraonovu, kad
reče: “Gospodaru moj! Sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od
faraona i djela njegovog i spasi me od naroda zalima.”
12. I Merjem, kćer Imranovu, koja je sačuvala ferdž svoj, pa smo u
njega udahli od Duha Našeg, i vjerovala je u riječi Gospodara svog i
knjige Njegove, i bila od pokornih.