Quran translations in many languages

Quran in Croatian

At-Takwîr

ET-TEKWIR * SMOTAVANJE
1. Kada se Sunce smota,
2. I kad zvijezde kolapsiraju,
3. I kad se brda pokrenu,
4. I kad se steone kamile napuste,
5. I kad se zvijeri sakupe,
6. I kad se mora potpale,
7. I kad se duše spare,
8. I kad živo zakopana bude upitana,
9. Zbog kojeg grijeha je ubijena;
10. I kad se listovi rašire,
11. I kad se nebo otkrije,
12. I kad se džehim raspali,
13. I kad se Džennet približi:
14. Znaće duša šta je pripremila.
15. Pa ne! Kunem se onima koje uzmiču (odstupaju),
16. Koje se kreću, koje se prikrivaju (nestaju),
17. I noću, kad odlazi,
18. I jutrom, kad diše,
19. Uistinu, to je riječ izaslanika plemenitog,
20. Posjednika moći, kod Vlasnika Arša cijenjenog,
21. Slušanog, tamo pouzdanog.
22. I nije drug vaš lud.
23. A uistinu, vidio ga je na horizontu jasnom.
24. I nije on nad nevidljivim škrt,
25. Niti je on govor šejtana prokletog.
26. Pa kamo idete?
27. Zaista je on samo Opomena svjetovima,
28. Za onog od vas ko hoće da ide pravo –
29. A nećete, izuzev šta hoće Allah, Gospodar svjetova.