Quran translations in many languages

Quran in Croatian

At-Talâq

ET-TALAK * RAZVOD
1. O Vjerovjesniče! Kad budete razvodili žene, tad ih razvodite u
iddetu njihovom, i računajte iddet, i bojte se Allaha, Gospodara vašeg.
Ne istjerujte ih iz kuća njihovih, i neka ne izlaze, izuzev ako su
počinile razvrat otvoreni. A to su granice Allahove. A ko pređe granice
Allahove, pa doista je učinio zulm duši svojoj. Ne znaš: možda Allah
dadne da se poslije toga desi (nova) stvar.
2. Pa kad dospiju roku svom, tad ih zadržite uljudno ili se rastavite
od njih uljudno. I pozovite da svjedoče dvojica pravedna između vas i
obavite svjedočenje Allahu. To je ono što se savjetuje onom ko vjeruje
u Allaha i Dan posljednji. A ko se boji Allaha – načiniće mu izlaz,
3. I opskrbiće ga otkud ne računa. A ko se uzda u Allaha – pa On mu je
dovoljan. Uistinu, Allah je Taj koji ostvaruje naredbu Svoju. Zaista je
načinio Allah svakoj stvari mjeru.
4. A one od žena vaših koje su izgubile nadu u menstruaciju, ako ste
posumnjali – pa iddet njihov je tri mjeseca, i onima koje ne
menstruiraju. A koje su noseće – rok njihov je da rode breme svoje. A
ko se boji Allaha, načiniće mu po odredbi Svojoj lahkoću.
5. To je naredba Allahova, koju objavljuje vama. A ko se boji Allaha,
pokriće mu zla djela njegova i uvećaće mu nagradu.
6. Nastanite ih tamo gdje stanujete prema sredstvima vašim, i ne
štetite im da biste ih pritijesnili. Ako takve budu noseće – tad
trošite na njih dok ne rode breme svoje. Pa ako vam doje (djecu), tad
im dajte darove njihove i dogovarajte se međusobno uljudno. A ako se ne
složite, tad će mu zadajati druga.
7. Neka troši imalac obilja od obilja svog; a onaj kome je uskraćena
opskrba njegova – pa neka troši od onog šta mu je dao Allah. Ne
opterećuje Allah dušu, izuzev onim šta joj je dao. Poslije teškoće
Allah će načiniti olakšanje.
8. I koliko se gradova oglušilo prema naredbi Gospodara njihovog i
poslanika Njegovih, pa smo ih obračunali obračunom žestokim i kaznili
ih kaznom strašnom.
9. Tad su iskusili pogubnost postupka svog. A rezultat postupka
njihovog bio je gubitak.
10. Pripremio je Allah za njih kaznu žestoku. Zato se bojte Allaha, o
imaoci razuma koji vjerujete! Doista vam je Allah poslao Opomenu,
11. Poslanika – uči vam ajete Allahove jasne, da izvede one koji
vjeruju i rade dobra djela iz tmina na svjetlost. A ko vjeruje u Allaha
i radi dobro, uvešće ga u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti
u njima, zauvijek. Doista je Allah uljepšao njegovu opskrbu.
12. Allah je Taj koji je stvorio sedam nebesa, a od Zemlje, slično
njima. Spušta se naredba među njih, da znate, da je Allah nad svakom
stvari Imalac moći, i da je Allah zaista svaku stvar obuhvatio znanjem.