Quran translations in many languages

Quran in Croatian

At-Tîn

ET-TIN * SMOKVA
1. Tako mi smokve i masline,
2. I Gore Sinajske,
3. I grada ovog sigurnog!
4. Zaista smo čovjeka stvorili u skladu najboljem,
5. Zatim ćemo ga vratiti najnižem od niskih:
6. Izuzev onih koji vjeruju i čine dobra djela – pa imaće oni nagradu
neprekidnu.
7. Pa šta te još navodi da Sud poričeš?
8. Zar nije Allah Najmudriji od sudaca?