Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Muhammad

MUHAMMED * MUHAMMED
1. Onima koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog – učiniće
zaludnim djela njihova.
2. A oni koji vjeruju i rade dobra djela i vjeruju u ono što se
objavljuje Muhammedu – a to je Istina od Gospodara njihovog – pokriće
im zla djela njihova i popraviti stanje njihovo.
3. To zato što oni koji ne vjeruju slijede neistinu, a što oni koji
vjeruju slijede Istinu od Gospodara njihovog. Tako Allah navodi ljudima
primjere njihove.
4. Pa kad sretnete one koji ne vjeruju, tad udrite šije; dok, kad ih
iznurite, tad ojačajte okov. Zatim ili dobročinstvo poslije i, ili
otkup, dok rat ne položi terete svoje. To! A da Allah hoće, osvetio bi
im se, međutim (hoće) da vas iskuša jedne drugima. A koji poginu na
putu Allahovom – pa On neće poništiti djela njihova.
5. Vodiće ih i popraviti stanje njihovo,
6. I uvešće ih u Džennet kojeg im je predstavio.
7. O vi koji vjerujete! Ako pomognete Allaha, pomoći će vas i osnažiti
stope vaše.
8. A oni koji ne vjeruju – pa, propast njima, a učiniće zaludnim djela
njihova.
9. To zato što oni mrze ono što je objavio Allah – zato će upropastiti
djela njihova.
10. Pa zašto ne putuju po Zemlji pa vide kakav je bio kraj onih prije
njih? Uništio ih je Allah, a nevjernicima će biti tome slično.
11. To zato što je Allah Zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici
nemaju zaštitnika za sebe.
12. Uistinu! Allah će uvesti one koji vjeruju i rade dobra djela u
bašče ispod kojih teku rijeke. A oni koji ne vjeruju, uživaju i jedu
kao što životinje jedu, a vatra će biti boravište njihovo.
13. A koliko je gradova koji su bili moćniji silom od tvog grada koji
te je protjerao – uništili smo ih, pa za njih ne bi pomagača.
14. Pa je li onaj ko je uz dokaz jasni od Gospodara svog, kao onaj
kojem je uljepšano zlo djelo njegovo; a oni slijede strasti svoje?
15. Primjer Dženneta koji je obećan bogobojaznima: U njemu rijeke od
vode neustajale; i rijeke od mlijeka – neće se izmijeniti okus njegov;
i rijeke od vina prijatnog pijačima; i rijeke od meda prečišćenog. I
imaće oni u njemu raznovrsnog voća i oprost Gospodara svog. Kao onaj
koji će vječno u vatri biti i vrelom vodom napajani biti, pa će kidati
crijeva njihova?
16. I od njih je ko te prisluškuje, dok, kad izađu od tebe, govore
onima kojima je dato znanje: “Šta to reče malo prije?” Takvi su oni
kojima je Allah zapečatio srca njihova, a slijede strasti svoje.
17. A oni koji se upute, povećaće im uputu i daće im bogobojaznost
njihovu.
18. Pa očekuju li samo Čas – da im dođe iznenada? Ta već su došli
predznaci njegovi. Pa otkud će oni – kad im dođe – imati upozorenje
svoje?
19. Pa znaj da je samo On Bog – Allah, i traži oprost za grijeh svoj, i
za vjernike i vjernice. A Allah zna kretanje vaše i stanište vaše.
20. I govore oni koji ne vjeruju: “Što se ne objavi sura?” Pa kad je
objavljena sura presudna i pomenuta u njoj borba, vidio si one u srcima
čijim je bolest – gledaju u tebe pogledom smrću onesvještenog. Pa teško
njima!
21. Poslušnost i govor uljudan! Pa kad je odlučena stvar, da su tad
iskreni Allahu, sigurno bi bilo bolje za njih.
22. Pa da li biste možda – ako biste zavladali – da napravite fesad na
Zemlji i pokidate srodstvo vaše?
23. Takvi su oni koje je prokleo Allah, pa ih ogluhnuo i oslijepio
vidove njihove.
24. Pa zar neće razmišljati o Kur’anu, ili su na srcima brave njihove?
25. Uistinu, oni koji su okrenuli leđa svoja, nakon što im je bila
jasna Uputa, šejtan ih je zaveo i odužio im.
26. To zato što oni kažu onima koji mrze ono šta je Allah objavio:
“Poslušaćemo vas u nekoj stvari.” A Allah zna tajne njihove.
27. Pa kako će biti kad ih usmrte meleci, udarajući lica njihova i leđa
njihova?
28. To zato što su oni slijedili ono šta srdi Allaha i mrzili
zadovoljstvo Njegovo, zato će uništiti djela njihova.
29. Zar računaju oni u srcima čijim je bolest, da Allah neće iznijeti
zlobe njihove?
30. A da hoćemo, zaista bismo ti dali da ih vidiš, pa bi ih sigurno
prepoznao po znacima njihovim. I sigurno bi ih prepoznao po tonu
govora! A Allah zna djela vaša.
31. I doista ćemo vas iskušavati, dok ne spoznamo mudžahide između vas
i strpljive, i provjerimo habere vaše.
32. Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog i
suprotstavljaju se Poslaniku, nakon što im je postala jasna Uputa, neće
naškoditi Allahu nimalo. A upropastiće djela njihova.
33. O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha i poslušajte Poslanika i ne
poništavajte djela vaša.
34. Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog, zatim
umru, a oni budu nevjernici – pa Allah im neće oprostiti.
35. Zato ne malaksajte, i pozivajte miru a ste vi nadmoćniji, i Allah
je s vama, i neće vas oštetiti djelima vašim.
36. Život Dunjaa je samo igra i zabava. I ako budete vjerovali i bojali
se, daće vam nagrade vaše i neće vas pitati za imetke vaše.
37. Ako bi vas pitao za njih, pa vas pritisnuo, škrtarili biste, i
iznio bi zlobe vaše.
38. Eto, vi ste ti koji se pozivate da trošite na putu Allahovom, pa od
vas je ko škrtari. A ko škrtari – pa zaista škrtari od duše svoje. A
Allah je bogat, a vi ste fukare. I ako se okrenete, zamijen