Quran translations in many languages

Czech Quran

Ad-Dhuhâ

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Při ZÁŘI POLEDNÍ,

(2) a noci, když se temní!

(3) Neopustil tě Pán tvůj, aniž tě nenávidí;

(4) zajisté pak život budoucí lepším bude pro tebe života pozemského,

(5) zajisté obdaří té Pán tvůj a budeš spokojen.

(6) Což neshledal tě sirotkem a dal ti útulek?

(7) A shledal tě zbloudilým a uvedl tě (na cestu pravou);

(8) a shledal tě potřebným a obohatil tě.

(9) Pročež, pokud se týče sirotka. neubližuj mu;

(10) a pokud se týče prosícího, neodháněj ho;

(11) a pokud se týče dobrodiní Pána tvého, hovoř o něm.