Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-ʽAdiyât

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Při OŘÍCH supících,

(2) a jiskry sršících:

(3) při z rána útočících

(4) a prach tím vydeptávajících,

(5) a střed voje tím prorážejících!

(6) Zajisté člověk vůči Pánu svému jest nevděčný

(7) a zajisté sám toho jest svědkem:

(8) neb v pravdě statků (světa) velkým jest milovníkem.

(9) Což neví, že když rozrušeno bude to, co v hrobech jest;

(10) a kdy zjeveno bude, co nitra skrývají,

(11) že Pán jejich v den onen bude dobře o nich zpraven?