Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Aʽlâ

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Chválu pěj jména Pána svého NEJVYŠŠÍHO,

(2) jenž vše stvořil a srovnal,

(3) vše předurčil a vede;

(4) jenž vzrůsti dává pastvinám

(5) a mění je pak v stébla vyschlá.

(6) Naučíme tě čísti (Korán) a nezapomeneš,

(7) leda co Bůh by chtěl: Bůh zajisté zná věci skryté i veřejné:

(8) a usnadníme ti cestu k snadnému.

(9) Pročež napomínej, neb napomenutí tvé jest prospěšné.

(10) Pamětliv bude ho ten, kdo (Boha) bojí se:

(11) a straniti bude se ho jen ten nejbídnější,

(12) jenž péci se bude v ohni mohutném;

(13) v něm pak nezemře, aniž bude žíti.

(14) Však dobře povede se očištěnému,

(15) jenž pomní jména Pána svého i modlí se.

(16) Nicméně radši máte život pozemský;

(17) ač budoucí lepší jest a stálejší.

(18) To vše jest v listech (knih) předešlých,

(19) v listech (knih) Abrahama i Mojžíše.