Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-ʽAsr

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Při ODPOLEDNI!

(2) Zajisté člověk jde v záhubu,

(3) vyjma těch, kdož uvěřili a konali dobré skutky: a nabádají se navzájem k pravdě a nabádají se navzájem k trpělivosti.