Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Falaq

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Rci: „Béřu útočiště u Pána JITŘENKY,

(2) přede zlem jeho stvoření:

(3) a před zlem temna nočního, když přikvačí:

(4) a před zlem foukatelek do uzlů:

(5) a před zlem závistníka, když závidí.“