Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Fîl

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Což neviděl’s, jak naložil Pán tvůj s lidem SLONY přivedším?

(2) Což nepopletl jejich lest?

(3) A poslal na ně ptáky abábíl,

(4) již metali na ně kamení z hlíny pálené:

(5) a učinil je jak stébla okousaná!