Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Ghâshiyah

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Zdaž došla tě zpráva o (dnu) ZAHALUJÍCÍM?

(2) V den ten líce budou pokorná,

(3) upracována, znavena;

(4) páliti budou se v ohni horoucím,

(5) píti budou z pramene vřelého.

(6) Nebudou pokrmu míti, vyjma trnitého bodláčí,

(7) jež nevykrmí (je) aniž ukojí (jich) hlad.

(8) V den ten líce (též) budou veselá,

(9) se snahou svou spokojená,

(10) v zahradách vysokých:

(11) v ní neslyšán bude hovor zlý;

(12) v ní prameny budou zurčící,

(13) pohovky vyvýšené,

(14) a číše připravené,

(15) polštáře urovnané,

(16) koberce rozprostřené.

(17) Zdaž nepatří na velblouda, jak (moudře) stvořen byl,

(18) a na nebesa, jak byla zdvižena,

(19) a na pohoří jak byla vztyčena,

(20) a na zemi, jak byla prostřena?

(21) Napomínej tedy, neb tys jen napominatel,

(22) nemáš nad nimi práva (plného),

(23) vyjma toho, jenž odvrací se a nevěří:

(24) toho pak ztresce Bůh největším ztrestáním!

(25) Zajistéť k nám jich návrat (povede):

(26) pak zajisté na nás bude súčtování s nimi.