Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Humazah

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Běda každému POMLOUVAČI utrhačnému,

(2) jenž hromadí jmění a počítá je!

(3) Má za to, že jmění jeho jej věčným učiní:

(4) Nikoliv! dojista vržen bude v peklo drtící!

(5) A co poví ti, co jest peklo drtící?

(6) Toť oheň boží, vznícený,

(7) jenž nad srdce (zavržených) vystoupí:

(8) zajistéť (jak klenba) je obklopí,

(9) na rozložitém sloupoví.