Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Ikhlâs

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Rci: „Onť Bůh jest jediný,

(2) Bůh věčný!

(3) Nezplozoval, aniž zplozen byl:

(4) a nikdo roveň není mu!“