Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Infitâr

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Když nebesa se ROZPOLTÍ;

(2) a hvězdy budou rozprášeny;

(3) a moře splynou do sebe;

(4) a hroby zdola navrch budou převráceny:

(5) (tehdy) zví duše, co byla učinila, i co byla zameškala.

(6) Ó člověče! co zmámilo tě ohledně Pána tvého vzácného,

(7) jenž stvořil tě a vyrovnal a správnou (podobu) ti dal;

(8) v jakékoliv pak podobě chtěl, tě sestavil?

(9) Nikoliv! naopak, vylhaným nazývají soud (poslední)!

(10) Však zajisté nad vámi strážci stojí,

(11) vzácní, (vše) píšící;

(12) co konáte (dobře) vědí!

(13) Ctnostní v rozkošném budou (bydlení),

(14) zavilí pak v pekla plameni,

(15) péci budou se v den soudu (poslední):

(16) z něj nebudou se moci vzdáliti!

(17) Kdo poví ti, co jest den soudu (poslední)?

(18) A znovu: kdo poví ti, co jest den soudu (poslední)?

(19) Den, kdy, nebude duše moci učiniti pro jinou duši praničeho: rozhodnutí v den ten patřiti bude Bohu !