Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Inshiqâq

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Když ROZŠTĚPÍ se nebesa

(2) a poslechnou Pána svého, povinnost k němu plníce:

(3) a (na rovno) se země rozestře

(4) a vyvrhne vše, co v ní jest a prázdnou zůstane:

(5) a poslechne Pána svého, povinnost k němu plníc:

(6) tehdy zajisté, ó člověče, jenž mocně přeješ si dosíci Pána svého, setkáš se s ním.

(7) A pokud se týče toho, jemuž dána bude kniha jeho do pravice,

(8) s tím súčtováno bude súčtováním snadným

(9) a vrátí se k rodině své pln radosti.

(10) A pokud se týče toho, jemuž dána bude kniha jeho za záda,

(11) ten volati bude zničení,

(12) však péci se bude v plameni;

(13) zajisté na zemi žil s rodinou svojí pln radosti

(14) a zajisté mnil, že (k Bohu) se (nikdy) nevrátí.

(15) Ale ano! Pán jeho jistě dobře jej obzíral.

(16) I netřeba mi, bych přisáhl při, soumraku;

(17) a noci a tom, co hromadí;

(18) a luně, když jest v úplňku,

(19) že dojista pojedete od stupně ke stupni.

(20) Proč tedy vlastně nevěří?

(21) A když čteno jest jim Čtení, na tváře své nepadají?

(22) Naopak ti, kdož neuvěřili, zovou je vylhaným!

(23) Však Bůh dobře ví a tom, co skrývají:

(24) i zvěstuj jim trest bolestný,

(25) vyjma těch, kdož uvěřili a konali dobré skutky: těm odměna dána bude bezvýhradná.