Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Kâfirûn

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Rci: „Ó vy nevěřící?

(2) Neklaním se tomu, čemu vy se klaníte:

(3) aniž vy klaníte se, čemu já klaním se.

(4) Já klaněti se nebudu, čemu vy klaněli jste se,

(5) aniž vy klaněti se budete, čemu já klaním se.

(6) Vy svoje máte náboženství, já svoje mám.“