Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Kawthar

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Zajistéť dali jsme ti KAUTSAR:

(2) pročež modli se k Pánu svému a obětní čiň mu dar.

(3) Zajisté kdož nenávidí tě, bude abtar.