Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Layl

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Při NOCI, když (temnem) halí;

(2) a při dnu, když závoj odhalí;

(3) a při tom, jenž stvořil mužské a ženské (pohlaví):

(4) zajisté snaha vaše se různí!

(5) Pročež, pokud se týče toho, jenž dává (almužnu) a (Boha) se bojí,

(6) a víru dává tomu nejkraššímu:

(7) tomu usnadníme cestu k snadnému.

(8) Ale pokud se týče lakomce soběstačného,

(9) jenž lží zove to nejkrašší:

(10) tomu usnadníme cestu k obtížnému;

(11) a co prospějí mu statky jeho, když (v peklo) vržen bude

(12) Zajisté na nás jest (správné) vedení,

(13) neb zajisté nám přináleží moc nad životem budoucím i pozemským.

(14) Pročež varuji vás před ohněm planoucím

(15) v němž bude péci se jen ten nejbídnější:

(16) ten, jenž zval (to vše) lží a odvracel se:

(17) však vzdálen od něho bude bohabojný,

(18) jenž rozdává ze jmění svého, aby čistším stal se;

(19) a nečiní nikomu dobrodiní proto, aby byl odměněn,

(20) nýbrž jen z touhy po tváři Pána svého nejvyššího.

(21) A zajisté, že bude spokojen!