Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Masad

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Zhyňtež obě ruce Abú Lahaba a zhyňž on sám:

(2) nic neprospěje mu bohatství jeho, aniž co si vydobyl:

(3) sžíhán bude ohněm, plným plamenů:

(4) jakož i žena jeho, s smolnic nákladem:

(5) kol hrdla majíc provaz z pletiva.