Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Qadr

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Zajisté seslali jsme jej tobě v noci URČENÍ:

(2) A co poví ti, co jest noc určení?

(3) Noc určení lepší jest tisíce měsíců.

(4) V ní sestupují andělé a duch, z dovolení Pána svého, se všemi rozkazy:

(5) pokoj v ní jest, až do vzchodu jitřenky.