Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Qâriʽah

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) ÚDER!.

(2) Co jest úder?

(3) Co poví ti; co jest úder?

(4) Den kdy lidé podobni budou molům rozptýleným:

(5) a hory podobny budou vločkám vlny poletujícím.

(6) Tehdy ten, jehož váha těžká bude,

(7) v životě (velmi) libém bude:

(8) a ten, jehož váha lehká bude,

(9) příbytkem jeho Jáma bude!

(10) A co poví ti, co tato jest?

(11) Oheň pálící!