Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Sharh

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Což NEROZEVŘELI jsme ti hruď tvou?

(2) A sejmuli s tebe břímě tvé,

(3) jež obtěžovalo záda tvá?

(4) Nevyzdvihli jsme tobě pověst tvou?

(5) Však zajisté, s nesnází přijde též usnadnění —

(6) zajisté, s nesnází přijde též usnadnění!

(7) A když jsi hotov dál se tuž

(8) a Pána svého pilně pros!