Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Zalzalah

Madinan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Když otřásána bude země třesením svým,

(2) a vyvrhne země břemena svá,

(3) a řekne člověk: „Co děje se s ní?“

(4) V den ten vyprávěti bude (země) noviny své,

(5) neboť tak vnukne jí Pán její.

(6) V den ten předstoupí lidé v oddílech, aby ukázány byly jim skutky jejich.

(7) A kdožkoliv byl učinil zvíci zrnka dobra, spatří je:

(8) a kdožkoliv byl učinil zvíci zrnka zla, spatří je.