Quran translations in many languages

Czech Quran

An-Nâs

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Rci: „Béřu útočiště u Pána LIDÍ,

(2) krále lidí,

(3) Boha lidí:

(4) před zlem našeptávače plíživce,

(5) jenž našeptává do niter lidí:

(6) před Džinny a lidmi.“