Quran translations in many languages

Czech Quran

An-Nasr

Madinan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Když přijde pomoc boží a vítězství,

(2) a když spatříš lidi vstupovati do náboženství Boha v zástupech:

(3) tehdy pěj chválu Pána svého a pros jej za odpuštění, neboť zajisté on jest promíjejícím!