Quran translations in many languages

Czech Quran

At-Takâthur

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Zalíbení máte v ROZMNOŽOVANÍ

(2) až do návštěvy pohřebišť:

(3) Nikoliv, zajisté zvíte!

(4) A znovu nikoliv, zajisté zvíte!

(5) Nikoliv, kéž uvědomili byste si to jistotně!

(6) Dojista spatříte pekla plameny:

(7) pak dojista spatříte jej okem ujištěným!

(8) Pak, v den onen, tázáni budete ohledně (světa) rozkoší.