Quran translations in many languages

Czech Quran

At-Tîn

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Při FÍKOVNÍKU a stromu olivovém;

(2) při hoře Sinai;

(3) a při končině této bezpečné!

(4) Vždyť stvořili jsme člověka v soustavě nejkrašší:

(5) poté pak svrhli jej do hlubin nejnižších,

(6) vyjma těch, kdož uvěřili a konali dobré skutky: těm dána bude odměna bezvýhradná.

(7) Kdo může tě pak lhářem zváti ohledně dne soudu (posledního)?

(8) Což není Bůh ze všech soudců nejlepší?