Quran translations in many languages

Czech Quran

Quraysh

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Pro soudržnost KOREJŠOVCŮ :

(2) soudržnost jich (ve vysílání) karavan zimou i létem!

(3) Nechť tedy uctívají Pána této svatyně,

(4) jenž nakrmil je (a ochránil) před hladem a zabezpečil je před strachem.