Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-ʽAnkabût

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[29:1] Et. L. M.
[29:2] Folkene tro de forladt sie Vi gøre er tro lægges prøven?
[29:3] Vi tested de dem GUD skelne de er sandfærdige Han expose løgnerne.
[29:4] De forpligter synder synes den de gøre nogensinde tossehoved os? forkert indeed
er deres bedømmelse.
[29:5] Nogen håbe træffes GUD kende den) such møde GUD ville fleste assuredly
kommer vedtage! Han er Hearer Alvidende
[29:6] De stræber stræbe deres egen gods. GUD ER IND nej behøve AF NOGEN.
[29:7] De tro lede righteous liv vi certainly remittere deres synder certainly belønne dem
storsindet i deres righteous arbejder!
[29:8] Vi enjoined menneskelig være hædre hans forældre. De prøv fremtvinge du sætte
idoler Mig ikke adlyde dem! Til Mig er Deres ultimate tilbagekomst derefter jeg meddele
jer af alt du gjorde.
[29:9] De tro lede righteous liv vi certainly tilstå dem med de righteous!
[29:10] Hos den folk xxxx er de sir Vi tro ind GUD idet snart idet de lide nogen
hardship GUD de ligestiller folk forfølgelsen gud gengældelse! Dersom velsignelser fra
Deres Lord kommer Deres vej de sie Vi I. var Er GUD ikke fully awareof folkene
inderste tanker?
[29:11] GUD ville FLESTE certainly SKELNER DE tro HAN ville FLESTE certainly
expose HYKLERNE.
[29:12] De disbelieved sie til de troede du følger vore vej vi være ansvarlige Deres
synder. Ikke sande; de ikke føde nogen af deres synder. De er løgnere.
[29:13] Virkelig de bære deres egen synder desuden loads øvrige folk synder de var
ansvarlige. Fleste certainly de spørges Dagen Opstandelse deres falske claims
[29:14] Vi sendte Noah hans folk han blev dem tusind år småt halvtreds. Derefter de
incurred oversvømme deres transgressions.
[29:15] Vi frelste ham de fulgtes ham arken vi sætte det lektion al folkene.
[29:16] Abraham sie til hans folk Du tilbede GUD ærbødighed Ham! Den er godt jer
dersom du kun kendte.
[29:17] Hvad du tilbeder GUD er magtesløse idoler; jer opfinde løgn. idolerne du
tilbeder GUD ikke possess nogen forråd jer! Derfor du søge forråd kun fra GUD. Du
tilbede Ham alene er taknemlige af Ham; Ham er Deres ultimate tilbagekomst.
[29:18] Du disbelieve generationer I også disbelieved Eneste funktionen budet er afsie
(meddelelsen).
[29:19] Have de ikke set hvordan GUD initiates anlæggelsen derefter!
Gentage det? Den er lette GUD gøre.
[29:20] Sie Strejfe jorden grundlægge ydre oprindelsen liv. I GUD ville dermed initiate
anlæggelsen Herefter GUD ER Omnipotent
[29:21] Han fordømmer gengældelse whomever Han viljer brusebade Hans
barmhjertighed whomever Han viljer. Slutteligt til Ham du være dreje hen
[29:22] Ingen af du flygte de begribeligheder jord himlen du haver ingen GUD idet Lord
Beherske
[29:23] De disbelieve gud åbenbaringer ind træffendes Ham fortvivler Min
barmhjertighed! De incurred smertelige gengældelse.
[29:24] Eneste besvarelsen fra hans folk var deres sigende Dræbe ham forbrænde ham.
GUD frelse ham fra ilden! Den forsyne lektioner folk som tro!
[29:25] Han sagde Du tilbeder GUD magtesløse idoler ligemand tryk simpelthen bevare
visse venskab jer ind den worldly liv! Derefter Dagen Opstandelse du disown en another
forbandelse ene another Deres destiny er Helvede hvori jer ikke hjælpes ene another
[29:26] Lot tro ham sagde jeg emigrerer min Lord Han er Almægtig mest Kloge.
[29:27] Vi bevilgede ham Isaac Jacob vi overlod hans efterkommere prophethood
scriptures vi forlenede ham hans due recompense ind den liv Herefter han sikkert være
med de righteous!
[29:28] Lot sie til hans folk Du forpligter such vederstyggelighed ingen ind den verden
nogensinde gjort det jer!
[29:29] Du praktiserer køn mændene du forpligter hovedvej røveri I tillader al art af vice
Deres samfund. eneste besvarelsen fra hans folk var sie Bringe til os gud gengældelse du
er sandfærdige!
[29:30] Han sagde Min Lord bevilge mig sejr de wicked folk!
[29:31] Hvornår vore bude gik Abraham gode nyhed Isaac’s fødsel) de også sagde Vi er
på vore vej annihilate folkene af den by (Sodom) dens folk er wicked!
[29:32] Han sagde Lot leve der. De sagde Vi er fully aware af enhver liv ind det. Vi
gøre det af kurs frelse ham hans familie undtar hans kone; hun doomed
[29:33] Hvornår vore bude ankom Lot’s sted de mishandledes han embarrassed deres
tilstedeværelse. De sagde ikke Have frygte ikke bekymre! Vi frelse jer Deres familie
undtar Deres kone; hun doomed
[29:34] Vi hælde folkene af den by katastrofe fra himlen konsekvens deres wickedness.
[29:35] Vi forlod stå visse af deres ruiner til betjene idet dybe lektion folk forstår.
[29:36] Til Midyan vi sendte deres boder Shu aib. Han sagde O min folk du tilbede
GUD søger Sidste Dagen ikke strejfe jorden corruptingly!
[29:37] De disbelieved ham følgelig jordskælvet annihilated dem; de forlodes afdødte
deres hjem ved formiddag
[29:38] Ligeledes ‘Aad Thamoud annihilated Den stilles manifest I gennem deres ruiner.
Djævelen prydede deres arbejder deres øjne bortledte dem stien jævne de havde øjne!
[29:39] Også Qaaroon Pharaoh Hamaan; Moses gik til dem klar underskriver! De
fortsatte forpligte tyranni jord! Følgelig de ikke evade (gengældelsen).
[29:40] Al de tvivlere doomed konsekvens deres synder. Visse af dem vi annihilated
voldsomme spoler visse annihilated quake visse vi voldte jorden sluge visse vi druknede.
GUD IKKE ER EN wronged DEM; VÆRE DE wronged deres egen SJÆLE!
[29:41] Allegorien af de accepterer øvrige behersker GUD være at af edderkoppen
hendes hjem; flimsiest af al hjem er hjemmet edderkoppen de kun kendte!
[29:42] GUD vide FULDE GODT SOM whatever DE TILBEDER HAM ER virkelig
INTET. Han er Almægtig mest Kloge.
[29:43] Vi cite de eksempler folkene ingen værdsætter dem frelser de kyndige.
[29:44] GUD OPRETTEDE HIMLENE JORDEN truthfully. Den forsyne sufficient
proof troendene.
[29:45] Du recitere hvad afsløres jer af scripture observe Kontakten Bønner (Salat) i
Kontakten Bønner prohibit onde vice! remembrance GUD Salat) er mest vigige
målsætning. GUD vide ALT DU GØR.
[29:46] gøre ikke argumentere folkene af scripture (Jøder Christians Muslims) rarest
mulige måden! – På Nær de transgress – Sie Vi tro ind hvad afsløredes os ind hvad
afsløredes jer vore gud Deres gud være først og den samme; til Ham vi er submitters!
[29:47] Vi afslører jer den scripture de vi velsignede hidtige scripture tro ind det. Også
visse af Deres folk tro ind det. Indeed de disregard vore åbenbaringer er egentlige
tvivlerne.
[29:48] Du ikke læste hidtige scriptures nor gøre du skriver dem Deres hånd! Derefter
rejectors have ræsonere havn tvivle!
[29:49] Virkelig de åbenbaringer er klare chests af de possess viden. Kun wicked viljen
disregard vore åbenbaringer!
[29:50] De sagde kun mirakler komme ham hans Lord Sie Al mirakler kommer kun fra
GUD; jeg er nej mer end manifest warner!
[29:51] Er det ikke nok af mirakel vi sendte derned jer den bog reciteres dem? Den er
indeed barmhjertighed påmindelse folk tror.
[29:52] Sie GUD suffices idet vidne mig I! Han kender alt himlene jorden. Sikkert de
tro ind falsehood disbelieve GUD er egentlige taberne!
[29:53] De udfordrer du bringe gengældelsen! Dersom ikke var i forudbestemte
appointment gengældelsen komme dem omgående! Certainly det komme dem brat
hvornår de småt forventer det.
[29:54] De udfordrer du bringe gengældelse! Helvede allerede omringer tvivlerne.
[29:55] Dagen komme hvornår gengældelsen overvælder dem fra above dem beneath
deres føder; Han sie Smager konsekvenserne Deres arbejder.
[29:56] O Min servants troede Min jord er rummelige så tilbedelse Mig.
[29:57] Enhver smage død derefter os jer slutteligt returneres!
[29:58] De tro lede righteous liv vi sikkert settle dem Paradis palæer strømme streams
Eternally de abide therein. hvad smukke belønning arbejderne.
[29:59] De er en bestemt persevere stole deres Lord
[29:60] Mange væs ikke bærer dens forråd GUD forsyne for det også angående jer. Han
er Hearer Alvidende
[29:61] Du spørger dem Som oprettede himlene jorden lægge solen månen Deres
tjeneste de sie GUD. gøre det derefter de afveg?
[29:62] GUD ER EN FORØGER FORRÅDET whomever HAN UDVÆLGER HANS
VÆSER TILBAGEHOLDE DET! GUD ER fully aware af al TING.
[29:63] Du spørger dem Som sender himlen vand genoplive afdødte land de sie GUD.
Sir Prise GUD. Fleste af dem ikke forstår!
[29:64] Den worldly liv er nej mer end forfængelighed spille stund boligen Herefter er
egentlige livet de kun kendte!
[29:65] Hvornår de rider skib de implore GUD helligende deres bønner Ham! idet snart
idet Han frelser dem shore de revert til idolatry.
[29:66] lade dem disbelieve hvad vi giver dem lade dem nyde midlertidigt; de gøre det
sikkert grundlægge ydre!
[29:67] De ikke set vi haver etablere Hellige Tilflugtsted som vi stillede secure stund al
ca. dem folkene er konstante fare? De destillationsapparat tro ind falsehood Would
forkaste gud velsignelser?
[29:68] Hvem ondere end en fabricates ligger er tillægge dem GUD forkaste sandheden
hvornår det kommer ham? Er Helvede ikke retfærdige gengældelse tvivlerne?
[29:69] Angående de stræber ind vore volde vi sikkert guide dem vore stier! Fleste
assuredly GUD er med de pious.
.