Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Ahzâb

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[33:1] O I profet du ærbødighed GUD ikke adlyder tvivlerne hyklerne. GUD ER
ALVIDENDE KLOGEST.
[33:2] Følge hvad afsløres jer Deres Lord GUD ER fully Cognizant AF ALT JER al
gøre
[33:3] Lægge Deres stole GUD! GUD suffices advocate
[33:4] GUD IKKE GAV nogen MAND TO HJERTER HANS chest. Nor gjorde Han
drejer Deres kone der du frastøder Deres told) Deres mødre! Nor gjorde Han drejer Deres
adoptere børn into genetiske afkom! Al de er mere utterances jer opfinder. GUD TALER
SANDHEDEN HAN guides (RIGTIG) STIEN!
[33:5] Du give Deres adoptere børn navngi den bevare deres slægtsskab deres genetiske
forældre! Den er equitable seværdighed GUD. Dersom du ikke kender deres forældre
derefter idet Deres brethren religion du behandle dem medlemmer Deres familie. Du ikke
forpligter synd du stiller fejltagelse ind den respekt; du er ansvarlige i Deres purposeful
hensigter. GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[33:6] Profeten er closer til troendene end de er hvert øvrig hans koner være mor dem.
Slægtningerne skiftes omsorg af en another ind overensstemmelse med gud scripture.
Dermed troendene skiftes omsorg af deres slægtninger immigrerer dem forsynede de
haver skiftes omsorg af deres egen familier først! De er commandments den scripture.
[33:7] Tilbagekalde at vi tog profeterne deres covenant I O Muhammad) Noah Abraham
Moses Jesus sønnen Mary! Vi tog dem højtidelige pledge
[33:8] Derefter Han sikkert spørgsmål sandfærdige omkring deres truthfulness tillave
tvivlerne ind den Quranic begribelighed) smertelige gengældelse!
[33:9] O I tror mindes gud velsignelse I; hvornår soldater angribe I vi sendte dem
voldsomme vind usynlige soldater! GUD ER Seer AF ALT JER GØRE!
[33:10] Hvornår de kom fra above I fra beneath jer Deres øjne terrified Deres hjerter
løbe tålmodighed og Du harbored unbefitting tanker GUD.
[33:11] Den er hvornår troendene jo tested de hårdere rystedes op.
[33:12] Hyklerne de tvivl deres hjerter sagde Hvad GUD Hans bud love os var nej mer
end illusion!
[33:13] Gruppe af dem sagde O folk Yathrib du ikke attain sejr; gå Others stille oppe
undskyldninger profeten Vore hjem er sårbare hvornår de ikke var sårbare. De netop ville
flee.
[33:14] Havde fjenden invaderede spurgte dem sammenvokse de sammenvokse fjenden
uden tøven!
[33:15] De pledged GUD ind den forbi de ikke sving ca. flee; stillende pledge GUD
involvere great ansvar!
[33:16] Sie Dersom du flee du aldrig flee død fra dræbes! Nej substans hvad hænde I
kun levende kortest stund længere!
[33:17] Sie Som beskytte jer GUD dersom Han willed nogen modgang willed nogen
velsignelse I? De aldrig grundlægge GUD nogen øvrig Lord Beherske
[33:18] GUD ER fully aware af hinderers I DE sie til DERES comrades all BLIVE
SJÆLDENT GØRE DE MOBILISERER I forsvar
[33:19] Også de er too nærige hvornår omgang med I! Dersom noget truer samfundet I
se deres øjne rulle med frygte idet død allerede kom dem! Tidligere krisen er de piske jer
skarpe tunger. De er too nærige deres rigdom. De er troende følgelig GUD nullified deres
arbejder. Den er lette GUD gøre.
[33:20] De tanke gilderne komme Derefter de ønske de tabtes ørkenen spørge omkring
Deres nyhed fra afar! Havde gilderne angribe du mens de var jer de sjældent understøtte
jer!
[33:21] Budet GUD sætte gode eksempel de hos jer søger GUD Sidste Dagen
vedvarende synes GUD.
[33:22] Hvornår sande troendene så gilderne (klare angribe) de sagde Den er hvad GUD
Hans bud lover os GUD Hans bud er sandfærdige. Den (farlige situation) kun styrke
deres tro augmented deres underkastelse!
[33:23] Hos troendene xxxx er folk fulfill deres pledges GUD. Visse af dem omkom
mens others står klar aldrig wavering
[33:24] GUD ville SIKKERT recompense SANDFÆRDIGE I DERES truthfulness
STRAFFE HYKLERNE DERSOM HAN VILJER INDFRIR DEM! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[33:25] GUD repulsed DE disbelieved DERES RASERI DE FORLOD empty-handed!
GUD DERMED SKÅNEDE TROENDENE nogen udkæmpe GUD ER MÆGTIGE
Almægtig
[33:26] Han også bringe deres allierede hos den folk scripture deres secure stillinger
kastede terror into deres hjerter! Visse af dem du dræbte visse du skiftes fangede.
[33:27] Han stillede du arver deres lande deres hjem deres penge lander du aldrig trådte
på! GUD ER FULDE KONTROL al TING.
[33:28] O profet sie til Deres koner du søger den liv dens forfængeligheder derefter lade
mig kompensere du tillader du gå amicably!
[33:29] Dersom du søger GUD Hans bud boligen Herefter, derefter GUD tillave
righteous I great recompense
[33:30] O koner profeten dersom nogen af I forpligte gross synd gengældelsen fordobles
hende! Den er lette GUD gøre.
[33:31] Nogen en af jer adlyder GUD Hans bud forspring righteous liv vi bevilge
hendes dobbelte recompense vi tillave hende gavmilde forråd!
[33:32] O kone af profeten I er samme idet nogen øvrige kvinderne dersom du observe
retmæssighed! (Du haver greater ansvar.) Derfor du ikke tale too softly lest de disease ind
deres hjerter få forkerte ideerne; du tale kun retmæssighed.
[33:33] I settle derned Deres hjem gøre ikke mingle folkene excessively ligesom jer
bruge gøre ind gamle dagene uvidenhed! Du observe Kontakten Bønner (Salat) giver
obligatoriske velgørenheden (Zakat) adlyde GUD Hans bud! GUD ØNSKER FLYTTE al
unholiness FRA JER O I leve HELLIGE TEMPLET purify JER KOMPLET!
[33:34] Mindes hvad reciteres Deres hjem af gud åbenbaringer visdommen inherent
therein! GUD ER SUBLIME Cognizant
[33:35] Forelægge mændene forelægge kvinderne tro mændene tro kvinderne lydige
mændene lydige kvinderne sandfærdige mændene sandfærdige kvinderne steadfast
mændene steadfast kvinderne ærværdige mændene ærværdige kvinderne charitable
mændene charitable kvinderne faste mændene faste kvinderne kyske mændene kyske
kvinderne mændene commemorate GUD hyppigt commemorating kvinderne; GUDEN
tillave dem tilgivelse great recompense
[33:36] Nej tro mand tro kvinde dersom GUD Hans bud udsteder nogen befaling haver
nogen valg angående den befaling! Nogen disobeys GUD Hans bud går langt astray.
[33:37] Tilbagekalde du sie til en velsignedes GUD velsignede jer Keep Deres kone
ærbødighed GUD I skjulte jer hvad GUD ønskede proklamere! Dermed du frygtede
folkene hvornår du antoges frygte kun GUD! Hvornår Zeid var komplet hans kone vi
havde du ægte hendes ind orden etablere præcedensen som mand ægte fraskilte konen
hans adoptere søn. Gud befalinger gøres.
[33:38] Profeten ikke forpligter fejl gørende noget stilles lawful GUD! Such er gud
system tidlige generationerne. Gud befaling er hellige pligt.
[33:39] De afsir gud meddelelse, som ærbødighed Ham alene aldrig frygte nogen GUD!
GUD ER MEST EFFEKTIVE reckoner.
[33:40] Muhammad ikke var faren nogen mand jer. Han var bud GUD endelige
profeten. GUD ER fully aware af al TING.
[33:41] O I tror du mindes GUD hyppigt.
[33:42] Du forherlige Ham dag og nat.
[33:43] Han er En hjælpes jer sammen Hans engle forspring I ydre af mørke into lyset.
Han er Barmhjertigest mod troendene.
[33:44] Deres hils dagen de træffes Ham er Fred Han tillave dem gavmilde recompense
[33:45] O profet vi sender jer vidne bærer gode nyhed også ligesom warner.
[33:46] Inviterende GUD ind overensstemmelse med Hans ville guiding sømærke.
[33:47] Afsir gode nyhed troendene de trænger GUD great velsignelse.
[33:48] Ikke adlyde tvivlerne hyklerne disregard deres fornærme lægge Deres stole
GUD; GUD suffices advocate
[33:49] O I tror du ægtede tro kvinder derefter fraskilte dem indenfor have samkvem
dem de ikke skylder jer nogen vente interim (indenfor ægtende another mand)! Du
kompensere dem equitably lade dem amicably!
[33:50] O profet vi stille lawful I Deres koner til der jer betale deres due dowry hvad du
allerede ligesom bevilger jer GUD! Også lawful i jer ind ægteskab er døtrene Deres far
bødre døtrene Deres far søstre døtrene Deres mor bødre døtrene Deres mor søstre
emigrerer I. Også dersom tro kvinde gav profeten – Ved fortabe dowry! – Profeten ægte
hende dowry han så ønsker. Imidlertid hun fortaber af dowry gælder kun til profeten ikke
til øvrige troendene. Vi allerede forordner deres retter ind betragter deres ægtefæller hvad
de allerede haver. Den er skåne jer nogen forlegenhed. GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[33:51] Du gently shun nogen en af dem I bringe closer til jer nogen en af dem. Du
forliges nogen en du frastødte du ikke forpligter fejl Dermed de behages ikke have sorg
være indehold hvad jer equitably byder al af dem! GUD vide HVAD VÆRE DERES
HJERTER! GUD ER ALVIDENDE Clement
[33:52] Hinsides kategorierne beskrev jer du enjoined fra ægtende nogen øvrige kvinder
nor kunne du substitute nye kone (fra prohibited kategorierne) nej substans hvordan
adskilligt du beundrer deres skønhed! Du være indehold med de allerede stille lawful til
jer. GUD ER VAGTSOMME al TING.
[33:53] O I tro ikke indgå profet hjemmene du gives tilladelse ædt nor skulle du
fremtvinger such invitation nogen måde! Du inviteres du indgå. Hvornår du
færdigbehandler ædende du forlade; ikke engagere ham langvarige konversationer! Den
bruge smerte profeten han var too forlegne fortælle jer! Gud ikke forlegen væk
sandheden. Du spørge hans koner noget spørger dem barriere. Den er purer i Deres hjerte
deres hjerte Du ikke er smerte budet GUD. Du ikke ægte hans koner ham den være gross
angreb seværdighed GUD.
[33:54] Du erklærer noget skjuler det GUD er fully aware af al ting.
[33:55] Kvinderne slappe (deres beklæde kode deres fædre deres sønner deres bødre
sønnerne deres bødre sønnerne deres søstre øvrige kvinderne deres (kvindelige) servants!
De ærbødighed GUD. GUD BEVIDNER al TING.
[33:56] GUD HANS ENGLE HJÆLPES UNDERSTØTTE PROFETEN! O I tror du
hjælpes understøtte ham betragte ham ligesom han betragtes!
[33:57] Sikkert de modarbejder GUD Hans bud GUD hjemsøge dem forbandelse ind
den liv ind Herefter Han tillave dem skamfulde gengældelse!
[33:58] De persecute tro mændene tro kvinderne ikke gjorde noget forkerte forpligte
ikke blot falsehood også gross synd!
[33:59] O profet fortæller Deres koner Deres døtre konerne troendene som de lengthen
deres klædningsstykker. Dermed de anerkendes righteous kvinder) undlade fornærmes!
GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[33:60] Hyklerne de disease deres hjerte vicious løgnerne city refræn (fra persecuting
jer) vi sikkert bevilge jer øvre hånden derefter de fremtvinges forlade korte stund!
[33:61] De incurred fordømmelse wherever de går; de stopper angribe du) de skiftes
dræbte.
[33:62] Den er gud evige system I grundlægge gud system er unchangeable.
[33:63] Folkene spørger jer Timen (slutning verdenen). Sie viden thereof er eneste
GUD! Al du kender Timen være lukker.
[33:64] GUD FORDØMMER TVIVLERNE tillave DEM HELVEDE!
[33:65] Eternally de abide therein. De ikke grundlægge lord nor tilhænger.
[33:66] Dagen de kastes Helvede de sie “Ohio, vi ønske vi adlydte GUD adlydte budet.
[33:67] De også sie Vore Lord vi adlyder vore beherske leder de ledte os astray!
[33:68] Vore Lord give dem dobbelte gengældelsen forbandelse dem tremendous
forbandelse!
[33:69] O I tror ikke være de smerter Moses derefter GUD frike ham af hvad de sagde.
Han var seværdighed GUD ærværdige.
[33:70] O I tror ærbødighed GUD utter kun korrekte utterances!
[33:71] Han derefter fastlægge Deres arbejder tilgir Deres synder. De adlyder GUD
Hans bud triumferer great triumf.
[33:72] Vi byder ansvaret (frihed af valg) himlene jorden bjergene de vægrede føde det
var ræde af det! menneskelig være acceptere det han transgressing uvidende.
[33:73] I GUD ville inevitably straffe hykler mændene hykler kvinderne idolet tilbede
mænd idolet tilbede kvinder! GUD INDFRIR tro MÆNDENE tro KVINDERNE. GUD
ER Forgiver BARMHJERTIGEST.

.