Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Anbiyâ’

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[21:1] Hurtige tilnærme er reckoning folkene de er oblivious averse.
[21:2] Hvornår proof komme til dem fra deres Lord er nye de lytte til det heedlessly.
[21:3] Deres forstande er heedless. Overtræderne konfererer secretly Være han ikke
retfærdige menneskelig være jer? Du acceptere tryllerien præsenteres jer?
[21:4] Han sagde Min Lord kender enhvere tanke himlen jorden. Han er Hearer
Alvidende
[21:5] De jævner sagde Hallucinationer Han stille det Han er digter! Lade ham udfolde
os mirakel ligesom de af hidtige budene!
[21:6] Vi aldrig annihilated tro samfund ind den forbi. Er de folk troende?
[21:7] Vi ikke sendte jer mænd vi inspirerede. Spørge de kender scripture du ikke
kender!
[21:8] Vi ikke gav dem kroppe ædt nor var de udødelige.
[21:9] Vi opfyldte vore løfte dem; vi frelste dem sammen whomever vi willed
annihilated overtræderne.
[21:10] Vi sender jer scripture indeholde Deres meddelelse. Du ikke forstår?
[21:11] Mange samfund vi afsluttede deres transgression vi substituted øvrige folk deres
sted!
[21:12] Hvornår vore requital kom vedtage de startede løbe
[21:13] Ikke løbe komme Deres luksuser Deres palæer I holdes accountable!
[21:14] De sagde Ve til os. Vi var virkelig wicked.
[21:15] Den fortsætte være deres proklamation indtil vi komplet wiped dem ydre.
[21:16] Vi ikke oprettede himlene jorden alt dem simpelthen amusement.
[21:17] Vi behøvede amusement vi initiated det nogen af den er hvad vi ville gøre.
[21:18] Hellere er vore plan understøtte sandheden falsehood ind orden besejre det! Ve
til jer i utterances du utter
[21:19] Ham belongs enhver himlene jorden de hos Ham er aldrig too arrogante tilbede
Ham nor gøre de nogensinde waver
[21:20] De forherliger nat dag uden nogensinde trættende!
[21:21] De grundlægger guder jord oprette?
[21:22] Dersom xxxx var dem (himlene jorden) øvrige guder GUD xxxx være chaos.
Glory er GUD; Lord absolutte myndighed Han er høje deres claims
[21:23] Han er aldrig være spørge omkring noget Han mens al others questioned
[21:24] De grundlægger øvrige guder Ham? Sie Udfolde mig Deres proof Den er
meddelelsen min generation consummating al hidtige meddelelser. Indeed fleste af dem
ikke anerkende sandheden; den er de er så fjendtlige!
[21:25] Vi ikke sendte nogen bud jer inspirationen Xxxx ikke er gud undta Mig du
tilbede Mig alene!
[21:26] men de sagde mest Gracious begotten søn! Glory er Ham. al (bude) er (Hans)
hædre servants.
[21:27] De aldrig taler på deres egen, de strictly følger Hans befalinger.
[21:28] Han kender deres fremtidige deres fortiden. De ikke intercede frelser de allerede
accepterede Ham og de bekymres omkring deres egen necks
[21:29] nogen af dem claims være gud Ham vi requite ham Helvede; vi dermed requite
de wicked!
[21:30] unbelievers ikke indser den himlen jorden bruge være ene solid hob som vi
sprang eksistens? Fra vande vi stillede al leve ting! De tro?
[21:31] Vi placerede jord stabilisatorer lest det tumler dem vi placerede lige veje therein
som de guided
[21:32] Vi rendered himlen bevogte loft. men de er totalt oblivious til al portents
therein.
[21:33] Og Han er En oprettede natten dagen solen månen; hvert flyde ind dens egne
omløbsbane.
[21:34] Vi aldrig forordne udødelighed nogen indenfor jer; du omkomme er de
udødelige?
[21:35] Enhvere person smage død efter vi lægger jer prøven gennem modgang
prosperity derefter til os du slutteligt returnerer.
[21:36] Hvornår de disbelieve se I, de latterliggørelse I Er den en udfordrer Deres guder
Meanwhile de vedvarer totalt heedless af meddelelsen fra mest Gracious.
[21:37] menneskelig være er utålmodige natur. Jeg inevitably udfolde jer Min tegn; ikke
er such fare
[21:38] De udfordrer Hvor som (gengældelse I er er sandfærdige?
[21:39] Kun de disbelieve envision hvornår de forsøger ward ilden – off deres ansigter
deres bakke Ingen hjælpes dem derefter.
[21:40] Indeed det komme dem brat de utterly stunned De kunne heller undlader det nor
dåse de modtar nogen respit.
[21:41] Bude I ridiculed følgelig de ridiculed dem incurred gengældelsen i deres
ridiculing!
[21:42] Sie Som beskytte jer fra mest Gracious natten dagen? Indeed de er totalt
oblivious til meddelelsen deres Lord
[21:43] De guder gøre have beskytte dem fra os? De ikke jævne hjælp. Nor kunne de
følges en another hvornår de summoned ansigt os!
[21:44] Vi haver forsyne for de folk deres forfædre op gammel ælde! De ikke ser enhver
dag jord bringer dem closer slutningen? De omvendt den proces?
[21:45] sie jeg advarer jer ind overensstemmelse med guddommelige inspiration. døve
ikke høre benævne hvornår de advares!
[21:46] Hvornår udsnit Deres Lord’s gengældelse hjemsøger dem de readily sir Vi var
indeed wicked.
[21:47] Vi etablere skalaerne af retfærdighed Dagen Opstandelse. Ing sjæl lide mindst
uretfærdigheden. Jævne ækvivalente af sennep sæd vilje er accounted for! Vi er mest
effektive reckoners.
[21:48] Vi gav Moses Aaron Vedtægten Bog sømærke påmindelse i de righteous!
[21:49] En ærbødighed deres Lord sågar hvornår alene ind deres privatliv de bekymrer
Timen.
[21:50] Den too er velsigne påmindelse som vi sendte derned. Du benægter det?
[21:51] Indenfor den, vi bevilgede Abraham hans vejledning forstå vi var fully aware af
ham.
[21:52] Han sie til hans far hans folk Hvad være de statuer til der jer helliger?
[21:53] De sagde Vi grundlagde vore forældre tilbede dem.
[21:54] Han sagde Indeed I Deres forældre går totalt astray.
[21:55] De sagde du fortælle os sandheden I spiller?
[21:56] Han sagde Deres eneste Lord er Lord af himlene jorden oprettede dem. Den er
vidnesbyrdet til der jeg føder bevidne!
[21:57] Jeg sværger GUD jeg have plan deal med Deres statuer I forlade!
[21:58] Han brød dem into stykke frelser store en som de henvise det.
[21:59] De sagde Whoever gjorde den vore guder er virkelig overtræder.
[21:60] De sagde Vi hørte ungdom truer dem; han hedder Abraham.
[21:61] De sagde Bringe ham øjnene al folkene de føde bevidner!
[21:62] De sagde du gjorde den vore guder O Abraham?
[21:63] Han sagde er store en gøre det. Gå spørge dem dersom de tale!
[21:64] De skiftes baglæns sie til Indeed du er de en transgressing!
[21:65] De reverted deres gamle ideer Du kender fulde godt som de ikke tale.
[21:66] Han sagde I derefter tilbedelse GUD Gøre hvad ikke possesses magt gavne du
harm I?
[21:67] Du incurred skamfuldheder tilbedende idoler GUD! Du ikke forstår?
[21:68] De sagde Forbrænde ham understøtte Deres guder den er hvad jer beslutte gøre!
[21:69] Vi sagde O fyre er kølige pengeskab i Abraham!
[21:70] Dermed de schemed ham vi stillede dem taberne!
[21:71] Vi frelste ham vi frelste Lot landet vi velsignede al folkene!
[21:72] Vi bevilgede ham Isaac Jacob gave vi stillede dem begge righteous!
[21:73] Vi stillede dem imams guided ind overensstemmelse med vore commandments
vi underviste dem hvordan arbejde retmæssighed hvordan observe Kontakten Bønner
(Salat) obligatoriske velgørenheden (Zakat)! Til os de helligedes tilbedere.
[21:74] Angående Lot vi bevilgede ham visdom viden vi frelste ham fra samfundet som
praktisere vederstyggeligheder; de var wicked onde folk!
[21:75] Vi tilstod ham vore barmhjertighed han var righteous.
[21:76] indenfor den, Noah benævne vi svarede ham. Vi frelste ham hans familie fra
great katastrofen.
[21:77] Vi understøttede ham folkene forkastede vore åbenbaringer. De var onde folk vi
druknede dem al.
[21:78] David Solomon hvornår de tidligere ruled betragter nogen crop som
tilintetgjordes another’s får vi bevidnede deres bedømmelse!
[21:79] Vi bevilgede Solomon korrekte opfatningen vi forlenede begge af dem klogt
viden. Vi forpligtede bjergene betjene David forherligende (Gud) også ligesom fuglene!
Den er hvad vi gjorde.
[21:80] Vi underviste ham færdigheden stillende skjolde beskytte I ind krig! Er I
derefter thankful?
[21:81] Solomon vi forpligtede vinden gusting pustende hans disposal. Han forestå det
idet han ønskede whatever land han udvalgte vi velsignede such lander ham. Vi er fully
aware af al ting.
[21:82] Af djævlene xxxx var de dykke ham høste havet) gøre whatever han befalede
dem gøre! Vi forpligtede dem ind hans tjeneste
[21:83] Arbejde implored hans Lord Modgang befallen mig af al barmhjertige en Du er
mest Barmhjertige!
[21:84] Vi svarede ham lettede hans modgang restituere hans familie i ham jævner twice
idet adskilligt. Den var barmhjertighed os påmindelse tilbederne.
[21:85] Også Ismail Idris Zal-Kifl; al var steadfast patient.
[21:86] Vi tilstod dem vore barmhjertighed de var righteous.
[21:87] Zan-Noon (Jonah ene med ‘N’ ind hans navn) forladte hans mission ind
protestere tænkning vi ikke kontrollere ham! Han ende imploring mørket store fisk belly
Xxxx ikke er gud Jer. Du forherliges. Jeg forpligter gross synd.
[21:88] Vi svarede ham frelste ham fra krisen; vi dermed frelser troendene!
[21:89] Zachariah implored hans Lord Min Lord gøre ikke keep mig arving Du er god
inheritor!
[21:90] Vi svarede ham bevilgede ham John; vi fastlagde hans kone ham! De bruges
fremskynde arbejde retmæssighed implored os situationer af glæde også ligesom frygter!
Til os de var ærværdige.
[21:91] Angående ene som vedligeholdt hendes uskylden vi pustede hende vore ånd
dermed vi stillede hende hendes søn portent den hel verden!
[21:92] Deres congregation er ene congregation jeg alene være Deres Lord du tilbede
Mig alene!
[21:93] De delte disputing religioner. Al af dem komme os bedømmelse).
[21:94] Angående de arbejder retmæssighed mens troende deres arbejde ikke gå
affaldene vi registrerer det!
[21:95] Det forbydes nogen samfund vi annihilated tilbagekomst
[21:96] Ikke Gog Magog genoptræde ville de derefter returnerer! – De komme enhvere
retning.
[21:97] Være hvornår uundgåelige profetien komme vedta’r tvivlerne stirre ind rædsel
Ve til os vi er oblivious! Indeed vi er wicked.
[21:98] I idolerne I tilbedelse foruden GUD ville er brændsel Helvede; den er Deres
uundgåelige destiny.
[21:99] De var guder de ikke ende Helvede. Al dens beboere abide det permanent.
[21:100] De sukke stønne therein de ikke have adgang til nogen nyhed!
[21:101] Angående de trængte vore storslåede belønninger de beskyttes fra det.
[21:102] De ikke høre dens hvæse De nyde bolig hvor de få alt de begærer permanent.
[21:103] great rædslen ikke bekymre dem englene modta dem joyfully Den er Deres dag
loves jer!
[21:104] Den dag vi folde himlen folde bog. Netop idet vi initiated første anlæggelse vi
gentage det. Den er vore løfte; vi certainly bære det.
[21:105] Vi forordner Salmerne også idet ind øvrige scriptures at jorden arves Min
righteous tilbedere.
[21:106] Den er proklamation folk er tilbedere.
[21:107] Vi sender jer barmhjertighed os den hel verden.
[21:108] Proklamere jeg gives guddommelige inspiration Deres gud er ene gud! Du
derefter forelægge?
[21:109] De sving derefter sie jeg advarer jer tilstrækkeligt jeg ikke haver ide hvordan
snart sene (gengældelsen) komme jer!
[21:110] Han er fully aware af Deres offentlige utterances Han er fully aware af alt jer
gemme!
[21:111] Al jeg kender den verden er prøve I midlertidige nydelse.
[21:112] Sie Min Lord Deres bedømmelse er absolutte retfærdigheden! Vore Lord er
mest Gracious; kun Hans hjælp søges ind den ansigt af Deres claims